środa, sierpnia 16, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
  • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Sprawozdanie z działalnosci MDK za rok 2013

Informacja merytoryczna o działalności Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w 2013r.

Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w 2013r. z inicjatywy  Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, bądź z udziałem instytucji.
Praca Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w 2013r. koncentrowała się na tym, by odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności, umożliwiać realizację potrzeb kulturalnych różnych grup mieszkańców i pojedynczych osób i nie rezygnować z roli kreatora tych potrzeb. Instytucja była otwarta na różnorodne propozycje i działania wychodzące ze strony mieszkańców, wykorzystywała także  najróżnorodniejsze  dostępne  narzędzia do tego, by propozycje te zrealizować. Działania realizowane były w taki sposób,  by dostęp do usług kulturalnych był jak najszerszy, powszechny, „dla każdego”.
Podejmowano działania umożliwiające szerokie uczestnictwo w kulturze mieszkańców ze wszystkich grup wiekowych, osób o najróżniejszych statusach materialnych, osób poszukujących zjawisk kulturalnych oryginalnych, różnorodnych, czy osób poszukujących rozwiązań klasycznych,(klasyczny koncert, wystawa).Pogłębiano wizerunek Miejskiego Domu Kultury jako miejsca dla wszystkich mieszkańców, wykorzystywano do działań kulturalnych  inne miejsca niż siedziba Miejskiego Domu Kultury, (np. przestrzeń Rynku, parki, place, ulice, mury,  punkty usługowe i handlowe).
Podejmowano działania nad budowaniem przeświadczenia, że kultura jest obecna i dostępna wszędzie, nad wzmacnianiem świadomości, że kultura jest,(lub może być ), istotnym elementem polityki gospodarczej, społecznej, promocyjnej i marketingowej miasta.

Gwarantowano dostępność usług kulturalnych dla wszystkich,(„każdy”, „wszyscy”, również grupy defaworyzowane, z utrudnionym dostępem do kultury poprzez włączanie ich w programy społeczno –kulturalne jak np. „Ptaszarnia”),pogłębiano i rozwijano szeroką sieć  współpracy instytucji z organizacjami, innymi instytucjami, placówkami szkolnymi, stowarzyszeniami, zakładami  pracy, przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych i z osobami prywatnymi, budowano także  i pogłębiano relacje instytucji z lokalnym biznesem.
Uruchomiono nowoczesne  formy docierania do mieszkańców z projektami kulturalnymi i edukacyjnymi: w świecie realnym np. poprzez program AZS – „Autobus ze Sztuką” – gdzie wykorzystuje się środki komunikacji miejskiej, by zaproponować mieszkańcom odbiór sztuki w miejscu ich zamieszkania, w świecie wirtualnym poprzez realizowany program kulturalny docierający do mieszkańców przez kanały telewizyjne i internetowe: ”Telewizyjny Dom Kultury”.
Pracując w ten sposób, w 2013r., Miejski Dom Kultury  zrealizował około 150 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Rozwijał działalność kinową, wyświetlając kinowe premiery, grając pokazy specjalne – (w minionym roku, w Kinie MDK wyświetlono 1057 seansów filmowych, na których   gościło 36 117 widzów).
Podtrzymano funkcjonowanie powołanych do życia wcześniej projektów, z których najważniejsze to: Kulturalna Zima z Miejskim Domem Kultury i z Firmą Lindner, Projekt muzyczny „Żywa Muzyka”, Autobus ze Sztuką – prezentacje sztuki w przestrzeni miejskiej, Telewizyjny Dom Kultury będący innowacyjna próbą prowadzenia i upowszechniania działalności kulturalnej za pośrednictwem nowych mediów (telewizja i Internet).
W stałych zajęciach,(sekcje i warsztaty prowadzone w Miejskim Domu Kultury), w sposób systematyczny, każdego tygodnia, brało udział około 300 osób (dzieci i młodzież).
Kontynuowano jeden z oryginalniejszych projektów społeczno-kulturalnych, stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury – Ptaszarnia.
Przygotowano i zrealizowano wielkie przedsięwzięcia kulturalne, które odbiły się szerokim echem w regionie i zyskały miano największych wydarzeń kulturalnych miasta w roku 2013: koncert zespołu Perfect ( z okazji Imienin Miasta)  i Koncert Niepodległościowy –„Requiem”W.A.Mozarta w wykonaniu orkiestry filharmoników bydgoskich, Chóru Akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i pracującego przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu chóru The Hoor.
Horyzontem działań instytucji było zachowanie wypracowanej w ubiegłych latach ilości i jakości realizowanych przedsięwzięć, także zachowanie kondycji finansowej. Osiągnęliśmy przychody w kwocie 874 984,92zł,(w tym przychody z tytułu wyświetlania filmów - 495 063,60 zł ).

1.
Magicznym wehikułem,(dosłownie i w przenośni), który umożliwia stworzenie szerokiej oferty kulturalnej i osiąganie przychodów na wskazanym wyżej poziomie jest Kino MDK.
Kino MDK w Wągrowcu od kilku lat sukcesywnie umacnia swoją pozycję w kulturalnym krajobrazie miasta. Już w latach poprzednich (2011 i 2012) na wągrowieckim ekranie pojawiało się bardzo wiele znakomitych tytułów, a ważne filmy światowe, europejskie i polskie trafiały do kina zdecydowanie wcześniej niż przed cyfrową modernizacją Kina MDK. Mimo wszechobecnego kryzysu, który nie ominął również kinematografii, w roku 2013 ta tendencja się utrzymała.  
W roku 2013 Kino MDK odwiedziło 36117 widzów, aby zobaczyć 125 filmów na 1057 seansach. Jest to wynik nieco lepszy niż w roku 2012, kiedy do Kina MDK zawitało 35171 widzów (czyli o 946 mniej niż w 2013), a wyświetlonych zostało 155 filmów (o 30 więcej niż w 2013) na 1066 seansach (czyli o 9 więcej niż w 2013).
Statystyki te robią wrażenie, jeśli zaznaczymy, że obejmują tylko komercyjne seanse repertuarowe, z wyłączeniem seansów zorganizowanych dla grup szkolnych i przedszkolnych oraz seansów w ramach cyklów edukacyjnych.
Dziesięć najlepszych frekwencyjnie filmów w 2013 roku to:
„Wałęsa. Człowiek z nadziei” – 1943 widzów, „Kraina Lodu” – 1803 widzów, „Chce się  żyć” – 1610 widzów, „Hobbit:Pustkowie Smauga” – 1535 widzów, „Smerfy 2” – 1438 widzów, „ Ralph Demolka” – 1209 widzów, „Uniwersytet Potworny” – 1205 widzów, „Samoloty” – 1152 widzów, „Hobbit:Niezwykła Podróż” – 1103 widzów, „Układ Zamknięty” – 903 widzów.
Największym zainteresowaniem wśród wągrowieckich widzów – co jest żelazną regułą od kilku lat – cieszą się najnowsze rodzime produkcje, (w zestawieniu trzy tytuły z czego dwa w pierwszej trójce), oraz filmy animowane, (pięć tytułów z czego aż cztery ze studia Disney). Wyjątkiem od tej reguły jest seria „Hobbit”, której każda kolejna część jest prawdziwym hitem wśród widzów na całym świecie.
W Kinie MDK już po raz szósty we współpracy z warszawskim Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty realizowany jest ogólnopolski program edukacyjny „Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, w którym każdego miesiąca uczestniczy około 800 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Wągrowca i okolic. Również po raz szósty został uruchomiony rozrywkowy cykl filmowy pod hasłem „Kino dla Pań”. Po raz trzeci wystartował cykl spotkań filmowych dla dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury „Ptaszarnia” oraz kolejny semestr spotkań z filmem dla przedszkolaków „Filmowe Przedszkole”. W kwietniu 2013 roku w Wągrowcu miało miejsce otwarcie Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA, w lipcu 2013 roku odbył się jubileuszowy X Festiwal Filmów Dokumentalnych „5 Minut z Życia Codziennego”, a w listopadzie 2013 roku po raz trzeci do Wągrowca zawitał Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. Ponadto Kino MDK odwiedziło kilku ludzi związanych z kinem, jak aktor Dawid Ogrodnik czyreżyserzy: Rafał Andrzej Głombiowski, Agnieszka Adamek i Jerzy Jernas.
Rok 2014 będzie dla wągrowieckiego Kina MDK czasem kontynuowania obranej kilka lat wcześniej drogi ze szczególnym ukierunkowaniem na premiery filmów polskich oraz premiery animowanych produkcji familijnych. Oczywiście wszystkie dotychczasowe projekty będą kontynuowane, co więcej – pojawią się nowe propozycje, jak choćby Cyfrowa Klasyka Kina Polskiego – nowy cykl edukacyjny dla widzów w każdym wieku, którego przedsmakiem był pokaz z 11 listopada 2013 roku odrestaurowanego cyfrowo filmu Jerzego Antczaka „Noce i dnie” z 1975 roku.

2.
Rok 2013 nie przyniósł w działalności Miejskiego Domu Kultury zmiany priorytetów: nadal za najważniejszą uchodzi  działalność o charakterze edukacyjnym.  
Wymagają tego warunki współczesnego świata, które wymuszają  pogłębianie kompetencji kulturowych mieszkańców. Działania Miejskiego Domu Kultury wspierały edukację szkolną, rozszerzały ją poprzez edukację artystyczną, estetyczną. Prowadzono działania umożliwiające dzieciom i młodzieży zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury,kształcenie wartości moralnych i obywatelskich, kształcenie wielokulturowe, np. poprzez szerokie uczestnictwo w projekcie teatralnym Teatr Polska, czy w realizowanym od drugiego półrocza 2013 r. programie edukacji muzycznej Pro Sinfonika.
Kontynuowano dotychczasowe warsztaty artystyczne i opiekę nad grupami artystycznymi pracującymi w Miejskim Domu Kultury.
Kontynuowano i tworzono edukacyjne linie programowe: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Kino Przedszkolaka, spotkania, warsztaty i festiwale  poświęcone filmowi animowanemu - „O!PLA”, letnie i zimowe programy edukacyjno-kulturalne pt. „Kulturalna Zima z Miejskim Domem Kultury i z Firmą Lindner”, „Lato w teatrze”, proponowano wystawy, koncerty i spektakle  tylko dla dzieci,( cykle koncertów  edukacyjnych, artystyczne wystawy tematyczne).  
Nowością były nowe formy edukacji związane z nowoczesną aparatura kinową – np. lekcje języka polskiego w kinie dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej,(„Świteź”), lekcje historii w kinie dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych,(„Animowana Historia Polski”).
Pracę kontynuowały obie grupy muzyczne pracujące przy Miejskim Domu Kultury: chór The Hoor i Chór Maleńki. Rozwijały się warsztaty prac manualnych: warsztaty lepienia w glinie i warsztaty budowania zabawek w drewnie.
Stałym, systemowym działaniem edukacyjnym instytucji była także praca o charakterze wychowawczym – umożliwianie bezpłatnego uczestnictwa w seansach filmowych młodzieży z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Wągrowca i  Gołańczy, a także młodzieży z Bursy Szkolnej.
Kontynuowano z powodzeniem wpierany przez Mecenasa- Firmę ZPD Lindner, skierowany do dzieci i młodzieży ze środowisk z utrudnionym dostępem do kultury projekt o charakterze edukacyjnym – Ptaszarnia.
Z rozmachem zorganizowano program ferii zimowych, ( we współpracy z Firmą ZPD Linder), który obejmował kilkadziesiąt godzin bezpłatnych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży.

3.
Miejski Dom Kultury przyzwyczaił mieszkańców do tego, że mogą liczyć na szeroką ofertę działań kulturalnych. Koncerty, spotkania literackie, wernisaże, specjalne seanse filmowe, działania w plenerze, nietypowe akcje kulturalne, stałe cykle tematyczne, warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych mają swoich wiernych uczestników, a wielkie letnie imprezy plenerowe przyciągają także widza przypadkowego, ciekawego obecności „gwiazdy” w swoim mieście.
Kontynuowano te działania  - zrealizowano około 150 przedsięwzięć kulturalnych w 2013r. Na szczególną uwagę zasługuje  działalność festiwalowa. Instytucja może pochwalić się już kilkoma silnymi markami w tym względzie: „Festiwal Filmów Dokumentalnych 5 minut z życia  codziennego”, „Festiwal Aura”, „Festiwal Młode Miasto”, „Rock Noc”, Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik”. W 2013r. , oferta ta wzbogaciła  się o kolejne edycje nowego Festiwalu Polskiej Animacji „O!PLA”
Z bardzo bogatej propozycji działań kulturalnych kierowanych do mieszkańców w 2013r., niżej,(w układzie chronologicznym),zaprezentowano kilkanaście najatrakcyjniejszych programów  adresowanych do odbiorców ze wszystkich grup wiekowych .

Miesiąc/dzień

01.14-27 Ferie z MDK i firmą Lindner :
01.14 - warsztaty plastyczne, warsztaty filmu animowanego,
01.15 - film „Mniam”, warsztaty z gliny,
01.16 - warsztaty astronomiczne,  warsztaty fotografii porterowej „Istota piękna”,
01.17 - warsztaty detektywistyczne, warsztaty fotografii portretowej
01.18 - turniej gier komputerowych,  warsztaty gitarowe „You can play”,
01.19 - „Dla ptaków od dzieciaków” budowa karmników, warsztaty jazzowe,               
01.20 - turniej szachowy,  „Fantasy Games” - turniej gier,
01.21 - „Zamiast kwiatka dla Babci ” warsztaty plastyczne,warsztaty czytelnicze,
01.22 - „Delfin Plum” bajka, „Z gliny ptak, z gliny zabawka- warsztaty ”,
01.23 - Talent Show,  „Istota piękna”,
01.24 - warsztaty beatboxu,  Teatr magii- Łukasz Podymski,
01.25 - Żywa lekcja historii- film „Pluton”,
01.26 - „Street photo - konkurs”,  „Szefowie kuchni”- warsztaty kulinarne,
01.25 - Żywa lekcja historii - „Wojna w Wietnamie” - Galeria MDK,
02.01 - Żywa lekcja historii - „Powstanie styczniowe”- Galeria MDK.
04.05 - OPLA! - Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji:
04.05 - "Proszę Słonia” „Mały Western” filmy dla dzieci
04.05 -  otwarcie festiwalu (konkurs OFF i konkurs WIDEOKLIP)
04.06 – „Wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej plasteliny”– przegląd filmów                                  
04.07 - Konkurs Szkolny,
04.08 – Wielkie Miniatury, czyli 55. Lat Studia MF w Warszawie,      
04.09 – Wielkie Miniatury,czyli 55. Lat Studia Miniatur Filmowych w Warszawie                                                              
04.09 - „Jacek i placek”,
04.10 – Pokazy specjalne: „Świteź”- prelekcja: dr Jerzy Borowczyk              
04.11 – „Miniaturowe perły polskiej animacji”
04.13 - „Czarny Rodryg-postrach Paryża”,spektakl w Sali Kina MDK, (spektakl przygotowany  przez dzieci i młodzież uczestniczące w warsztatach teatralnych w ramach projektu Ptaszarnia).   
05.01 - Dni Europy - koncert „Eney”, Rynek Miasta,
05.04 - Dni Europy - koncert „Brathanki”
06.21 - AURA I dzień: koncert Bublle Chamber, Jafia Namuel, Mademoiselle Carmel           
06.30 – Teatr  w Małym Mieście – Rynek
07.06 – Rok Noc – Amfiteatr
07.14 - „Koncert na piękny, letni wieczór” w wykonaniu: Cheung Chau- dyrygent, Orkiestra Sinfonietta Polonia, Barbara Gutaj – sopran, Hubert Stolarski- tenor, Elżbieta i Marcin Hermanowie - skrzypce. W programie m.in. słynne przeboje z ulubionych, wiedeńskich operetek, niezapomniane tematy. Koncert w Sali Kina MDK,
07.18 – I Wągrowieckie Spotkanie z Old Jazzem  z udziałem Alexsanders Ragtime Band, Black Jazz oraz White Swingin Blues-Quartet, (Rynek Miasta),
07.24 – Miejskie Czytanie Biblii –Widowisko słowno-muzyczne” Księga Pałuk” (Rynek Miasta), w ramach widowiska -  Koncert Symfoniczny przy fontannie Orkiestra Collegium  Musicum Poznań (Muzyka na wodzie pod kierownictwem Mikołaja Zgółki) ,
07.27 – Koncert zespołu  Perfect –( Stadion OSIR),
08.17 - Polska Akademia Gitary. W wirydarzu Wągrowieckiego Klasztoru Pocysterskiego odbył się koncert, wystąpił Pino Feola,
08.16 - Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych, podczas którego odbyła się parada zespołów – (ul. Kościuszki) i w Amfiteatrze Koncert Galowy.
08.19 - Spektakl teatralny „Pippi Pończoszanka” w ramach projektu Lato w teatrze. Parada ulicami miasta, spektakl Teatralny „Pippi Pończoszanka” w namiocie cyrkowym w Parku 600-lecia i Koncert zespołu Bura Kura.
09.12 – Spektakl Teatralny – Kalino Malino Czerwona Jagodo- w ramach projektu Teatr Polska ( Sala kina MDK).
09.13 – Koncert w ramach projektu Żywa muzyka –Koncert Kapeli Janusz Prusinowski Trio. ( Sala Kina MDK).
09.25 - spotkanie z Natalką Babiną, białoruska pisarką, aktorką książki ,,Miasto ryb’’- prowadzenie Sebastian Chosiński.
10.10 - akcja Młodzieżowej Rady Miasta w ramach projektu  ,,Młodzież w Działaniu” realizowanego przy Miejskim Domu Kultury –Rynek godz. 11 w programie ujęto zabawy z dziećmi, flashmob, pisanie życzeń dla miasta,
10.23 - spektakl „Ferdydurke” w ramach projektu Teatr Polska - Wrocławski Teatr Lalek – (Sala Kina MDK),
11.03 – w ramach cyklu „Kaffelit  z Ogrodów Natury i Literatury”  odbyło się spotkanie z Dawidem Ogrodnikiem– prowadzący Daniel Hilbrecht -Galeria MDK .
11.10 - „Requiem „W.A.Mozart –Pamięci poległych w walce o niepodległość- Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod kier.Marka Czekały, Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Chór The Hoor (Klasztor Pocysterski w Wągrowcu).
11.16 - Spektakl teatralny „Dzieci z  Bullerbyn”- w ramach projektu teatr Polska ( Sala Kina MDK),
11.20 - spotkanie z autorami filmu i książki „Arkady Fiedler człowiek bez paszportu”- Jerzym i Oskarem Jernasami - (Sala Kina MDK),
11.23 - Sputnik  nad Wągrowcem- święto kina radzieckiego i rosyjskiego w Kinie MDK ,,Białe słońce pustyni” z prelekcją Edwarda Pawlaka –(sala Kina MDK),
12.20 - Otwarcie Wystawy Zabawek z drewna – popołudnie  uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Chóru z Maleńkiego Domu Kultury i gitarzystów ze Szkoły Muzycznej  ,,Yamaha” w Wągrowcu.

4.
Tym, co wyróżnia  Miejski Dom Kultury spośród podobnych instytucji jest zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze społecznym. To zaangażowanie widoczne było także w 2013r.
Największym przedsięwzięciem na tym polu jest projekt „Ptaszarnia”, program stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury.
Instytucja podejmowała także działania poszerzające współpracę ze wszystkimi jednostkami zajmującymi się zawodowo kwestiami społecznymi: z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,( w zakresie programów profilaktycznych – koncerty i warsztaty), z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Miejski Dom Kultury rozwijał współpracę z organizacjami pożytku publicznego i angażował się w prowadzone przez nie akcje i kampanie społeczne, (Hospicjum to też życie, Dni Transplantologii ).
Ambicją instytucji było nie tylko uczestniczenie we wspomnianych wyżej  kampaniach społecznych, wspieranie ich, ale i inicjowanie własnych kampanii, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które związane są z jakością życia kulturalnego i społecznego mieszkańców. W roku 2013 podjęto działania zmierzające do zaktywizowania młodzieży pracującej w Młodzieżowej Radzie Miasta. Miejski Dom Kultury był koordynatorem projektu „Młodzieżowa (Po)Rada” realizowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu”.
Miejski Dom Kultury pozostał otwarty na działania o charakterze charytatywnym, np. współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej, gdzie wsparcie polegało na udostępnieniu nieodpłatnie miejsca na reklamę kinową planszy z informacją, dystrybucji ulotek o akcjach, umożliwieniu prowadzenia stoisk z pracami wychowanków Warsztatów .
Wszystkie wymienione wyżej działania to także realizacja założonej misji instytucji „Kultura dla każdego”. W tych działaniach  instytucja koncentrowała się na działaniach  włączających w kulturę.
Wypracowane w ostatnich latach bardzo dobre relacje Miejskiego Domu Kultury ze szkołami, parafiami, punktami usługowymi, niektórymi zakładami pracy, instytucjami były  zacieśniane, a rodzaje współpracy,(w ramach pojawiających się wyzwań i możliwości),rozwijane i  doskonalone.

5.
W roku 2013 Miejski Dom Kultury odpowiedzialny był za przygotowanie i realizację programu artystycznego związanego z  obchodami Imienin Miasta. Przygotowano koncert zespołu Perfect, w którym według oceny służb i mediów uczestniczyło około 4.500 widzów. Koncert zapisał się jako jedno  z dwóch największych wydarzeń kulturalnych 2013r.

6.
Szczególny powód do satysfakcji daje także zrealizowany z rozmachem, z okazji Święta Niepodległości, koncert „Requiem” W.A.Mozarta. Koncert dedykowany pamięci poległych w walce o niepodległość wykonali: Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod kier. Marka Czekały, Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod kier. Prof. Bernarda Mendlika, Chór The Hoor pod kier. Tomasza Kotwicy. Koncert odbył się w klasztorze pocysterskim w Wągrowcu. Do udziału w tym koncercie pracujący przy Miejskim Domu Kultury chór The Hoor przygotowywał się kilka miesięcy. Koncert był wielkim wydarzeniem dla chórzystów i zapisał się także w pamięci mieszkańców jako jedno z dwóch, (obok koncertu zespołu Perfect), największych wydarzeń kulturalnych 2013roku.    

7.
Sprawozdanie nie odnotowuje  pracy stałych sekcji, klubów i warsztatów. Systematycznie, każdego tygodnia w zajęciach tych uczestniczy ponad 300 osób (dzieci i młodzież).Prowadzącym te zajęcia należą się słowa uznania, podziękowania zaś rodzicom dzieci i młodzieży, którzy w propozycjach warsztatów i stałych zajęć prowadzonych przez Miejski Dom Kultury dostrzegają szansę na rozwój lub owocnie, twórczo spędzony czas.        

2014-02-26

 

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


śro sie 16
Spider-Man: Homecoming
śro sie 16
Mała Wielka Stopa
śro sie 16
Alibi.com
czw sie 17
Spider-Man: Homecoming
czw sie 17
Mała Wielka Stopa
czw sie 17
Alibi.com


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook