wtorek, sierpnia 22, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
  • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Sprawozdanie z działalnosci MDK - I Półrocze 2011

 

 

Informacja merytoryczna o działalności Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w pierwszym  półroczu 2011r. 

 

Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w pierwszym półroczu 2011r. z inicjatywy  Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, bądź z udziałem instytucji.   

Zadanie każdego Domu Kultury jest proste: ”działać lokalnie”. Wizja pracy wynikać musi z konkretnego miejsca, w którym placówka jest usytuowana i z obserwacji zmieniającej się szybko rzeczywistości. Staramy się w taki sposób pracować: odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności, ale także potrzeby te kreować. Stąd różnorodność naszych działań, różnorodność narzędzi, którymi się posługujemy  i różnorodność adresów pod które działania kierujemy.   

Nie tracąc z oczu misji, którą mamy do spełnienia, staramy się myśleć przedsiębiorczo i budować naszą instytucję w sposób fantazyjny i innowacyjny. Wdrażane w narzędziach i organizacji pracy innowacje umożliwiają nam realizacje zrodzonych z fantazji pomysłów na działalność kulturalną. Orientujemy się w naszej pracy na rezultaty i chętnie przyjmujemy odpowiedzialność za decyzje. Gotowi jesteśmy do podejmowania odpowiedzialnego, skalkulowanego ryzyka, które umożliwia nam przemianę  niejasnego marzenia sprzed kilku lat o nowoczesnej instytucji, w konkretną, solidną , dobrze funkcjonującą organizację. Ta zaś zawsze  jest organem społecznym i spełniać  się musi  poprzez swój wkład w środowisko zewnętrzne.    

Poniższe sprawozdanie dokumentuje wkład instytucji w środowisko naszego miasta w minionym, pierwszym półroczu 2011r.    

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała  ponad 80 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Rozwijała działalność kinową, wyświetlając kinowe premiery, grając pokazy specjalne (przedpremierowe). W opisywanym okresie wyświetlono w kinie, (nie licząc filmów  w cyklach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży), 94 filmy, które podczas 434 seansów zgromadziły kilkunastotysięczną publiczność (ponad 12.438 widzów).  

Intensywne działania o charakterze kulturalnym, społecznym, rozrywkowym,   usługowym nie byłyby możliwe bez systematycznej pracy polegającej na dbałości o jakość świadczonych usług i bez przedsięwzięć o charakterze biznesowym. Bez działalności gospodarczej, którą prowadzi instytucja, dynamiczny jej rozwój, i szeroki wachlarz  przedsięwzięć kulturalnych nie byłyby możliwe. Horyzontem działań instytucji było więc nie tylko utrzymanie, ale i poprawienie jej kondycji finansowej co pozwoli  na dalsze modernizacje. W dobie nowoczesnych technologii nie będzie to jednak możliwe bez technologicznego skoku w dziedzinie techniki kinowej – bez zainstalowania w kinie Miejskiego Domu Kultury nowoczesnej aparatury projekcyjnej umożliwiającej wyświetlanie filmów w technice cyfrowej i w formacie 3D. To dla instytucji  kluczowa inwestycja, która pozwoli na utrzymanie kondycji repertuarowej, frekwencyjnej  i finansowej i umożliwi jej dalszy, dynamiczny rozwój.   

W ubiegłym półroczu podjęliśmy więc niecodzienną, biorąc pod uwagę skalę i sposób  przeprowadzenia inwestycji, decyzję o zainstalowaniu w kinie nowoczesnego projektora cyfrowego. To odważna decyzja ze względu na sposób finansowania przedsięwzięcia. Inwestycja sfinansowana będzie dzięki leasingowi operacyjnemu.  

 W kwietniu bieżącego roku uruchomiliśmy procedury przetargowe, które  pozwoliły wyłonić dostawcę urządzenia ( kinowy projektor cyfrowy) i dostawcę usługi leasingu (leasing operacyjny). Z dostawcami urządzenia i usług podpisano umowy, które skutkować będą instalacją kinowego projektora z funkcją wyświetlania filmów w technologii 3 D do końca sierpnia 2011r. 

 Inwestycja polegać będzie na zainstalowaniu w kinie Miejskiego Domu Kultury nowoczesnej aparatury projekcyjnej umożliwiającej wyświetlanie filmów w technice cyfrowej i w formacie 3D .( Kinowy projektor cyfrowy NEC NC 2000C Cinema do ekranów o max. szerokości 20m, Zestaw urządzeń do instalacji Dolby 3D ciemna ).  

 Koszt tej inwestycji to kwota około 100.000 euro netto. 

Urządzenie dostarczy wyspecjalizowana w instalowaniu i serwisowaniu  takich urządzeń firma Cine Project Polska Sp. z o.o. ul. Tomaszewskiego 11,60-692 Poznań. 

  Dostawcą usługi leasingu będzie BZ WBK Finanse &Leasing SA, ul. Chlebowa 4/8,61-003 Poznań.  

Zainstalowanie w Kinie Miejskiego Domu Kultury nowoczesnej aparatury projekcyjnej umożliwi poprawę jakości świadczonych przez instytucję usług poprzez rozszerzenie ich zakresu. Nowe urządzenie umożliwi  wyświetlanie filmów w technice cyfrowej i w formacie 3D co sprawi, że w połączeniu z nowoczesnym systemem nagłośnienia już funkcjonującym w kinie  i znakomitymi warunkami (klimatyzowana sala) instytucja będzie mogła świadczyć usługi nie odbiegające standardem od usług świadczonych w wielkomiejskich kinach.  

Dzięki nowej aparaturze zakres usług będzie mógł ulec poszerzeniu; na dużym ekranie  będzie można prezentować transmisje z zawodów sportowych, będzie można transmitować na żywo spektakle operowe, czy prezentować zapisy koncertów.

Urządzenie umożliwia także zaproponowanie nowych form edukacji – dzieci i młodzież zyskają dodatkową – bardzo atrakcyjną możliwość pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w innowacyjnych projektach edukacyjnych realizowanych za pomocą najnowocześniejszych technologii.  

Zainstalowanie urządzenia umożliwi  także poszerzenie zakresu usług o charakterze marketingowym świadczonych już w tej chwili przez Miejski Dom Kultury , np.  reklama (kinowa i pozaekranowa), organizacja konferencji oraz prowadzenie gastronomii, które w połączeniu z wpływami z biletów mogą przyczynić się do samofinansowania kina i instytucji  w przyszłości. Dysponująca takim urządzeniem instytucja stanie się liderem w regionie w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej, oferując mieszkańcom wszystkich grup wiekowych i osobom przyjezdnym zakres usług  świadczonych w ilości i standardach niespotykanych w żadnej innej miejscowości w obszarze pomiędzy dużymi miastami Poznań - Gniezno-Bydgoszcz.

Poświęciliśmy wiele miejsca w tym sprawozdaniu inwestycji , ale  to innowacyjne przedsięwzięcie jest dla przyszłości instytucji   kluczowe. Z satysfakcją odnotowujemy więc fakt, że udało nam się to przedsięwzięcie przygotować, przeprowadzić i doprowadzić do momentu, w którym pozostaje już tylko to nowoczesne urządzenie zainstalować. To był ( i ze względów finansowych w przyszłości –  będzie ) duży wysiłek instytucji, ale to jest wielka sprawa dla miasta.  

Naważniejszym elementem naszej pracy jest działalność o charakterze edukacyjnym. Jeśli odrzuca się przemoc i nie wierzy w politykę, pozostaje tylko jedno: edukacja” pisał Orwell, i to właśnie wydaje nam się sprawą  we współczesnym skomplikowanym świecie kluczową.

W pierwszym  półroczu 2011 r. w ramach działalności edukacyjnej  realizowaliśmy: 

a) przedsięwzięcia zaadresowane do najmłodszych, przedszkolaków, cykliczne spotkania pt. „Filmowe przedszkole”,

b) kontynuowaliśmy z powodzeniem  projekt edukacji filmowej w ramach „Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej”, w którym oprócz uczniów ze szkół naszego miasta  uczestniczą uczniowie szkół z Chodzieży, Gościejewa, Gniezna. Do udziału w projekcie zapisało się 2086 uczniów. Systematycznie w comiesięcznych zajęciach  udział brało około 1.000 młodych widzów. W stawce 22 miast z całej Polski, które uczestniczyły w tym sezonie w projekcie uplasowaliśmy się w środku tabeli, na 10 pozycji, tuż za wielkomiejskimi aglomeracjami. We wszystkich przeprowadzonych w naszym kinie pokazach NHEF  w sezonie 2010/2011 uczestniczyło 9.193 widzów.     

c) rozwijały się warsztaty dziennikarskie. Młodzież przygotowuje comiesięczny biuletyn informacyjny Miejskiego Domu Kultury „Młode Miasto” , które liczy sobie 16 stron i ukazuje się już w nakładzie 1500 egz!. W czerwcu ukazał się 25 numer pisma, który był pierwszym zeszytem oznaczonym numerem ISSN. Oznacza to zarejestrowanie pisma w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych. Pismo w systemie tym oznaczone jest numerem ISSN 2083-4322. Nadany symbol eksponowany jest w prawym górnym roku pierwszej strony pisma. 

d) prowadziliśmy zajęcia w ramach  Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności dla osób 50 +. Spotkania te miały stałą kilkudziesięcioosobową  publiczność. Zrealizowaliśmy kilka takich spotkań, z których do najciekawszych należały: premiera filmu „Bohaterowie z Wapna” w reżyserii Jerzego Jernasa, czy koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Arete „Pierwszy promień”.

 e) prowadziliśmy cykl edukacyjny „Klasyka kina” przypominający arcydzieła sztuki filmowej. W minionym półroczu przypomnieliśmy np. film „Ostatnie tango w Paryżu” Bertolucciego i „Tokijską opowieść” Ozu.


 f) kontynuowaliśmy  warsztaty teatralne dla dzieci prowadzone przez szefową stowarzyszenia teatralno-edukacyjnego  „Stacja Szamocin” Lubę Zarębińską. Młodzież w ramach warsztatów przygotowywała spektakl pt.”Momo” . Spektakl wystawiono podczas dwudniowej imprezy teatralnej „Didaskalia 2011”  8 stycznia 2011r  .

g) pracę kontynuowała grupa muzykująca a capella. Chór The Hoor, który  tworzą amatorzy ,po półrocznej pracy pod dyrekcją Tomasza Kotwicy zanotował pierwszy sukces; drugie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie chórów poświęconym utworom kolędowym w styczniu 2011r.( VI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Chełmnie – 15 stycznia 2011r.)

 
 h) kontynuowaliśmy nowe przedsięwzięcie edukacyjne dla amatorów fotografii. To Mała Akademia Fotografii. Wykładom towarzyszą  najczęściej wernisaże wystaw fotografii. W minionym półroczu zrealizowaliśmy kilka spotkań w ramach MAF.

  i) przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym jest proponowany dla dzieci objętych opieka MOPS  bezpłatny seans filmu. Prezentacje odbywały się raz w miesiącu. Gromadziły liczną publiczność. Od nowego sezonu projekt przybierze inna formę.

j) rozwijały się znakomicie warsztaty lepienia w glinie. Zajęcia zainicjowane z myślą o seniorach spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem dzieci , młodzieży i dorosłych. W niektórych zajęciach uczestniczy także młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowaczego. Uczestnicy warsztatów na zakończenie pierwszego sezonu pracy mieli swoją pierwszą wystawę, na której obejrzeć można było efekty ich warsztatowych wysiłków ( wystawa w galerii MDK 31 maja)

k) działaniem, które nosi znamiona działania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym jest także umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w seansach filmowych młodzieży z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Wągrowca i z Gołańczy, a także młodzieży z Bursy Szkolnej. Np. młodzież z Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu brała udział w 11 seansach od stycznia do czerwca 2011r. Łącznie we wszystkich seansach wzięło udział 207 widzów – wychowanków Bursy Szkolnej (informacja na podstawie zestawieni przygotowanego przez Opiekuna grupy ,Panią Joannę Tomczak).

  l) Pierwsze półrocze 2011r. przyniosło duży projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży ,ze środowisk o utrudnionym dostępie do kultury. Przedsięwzięcie nazywa się  „Ptaszarnia”. W ramach Ptaszarni dzieci i młodzież otrzymują  warsztaty artystyczne ( taniec, glina, modelina, plastyka) i spotkania z filmem.  Pierwszy seans filmowy, film „Pan od muzyki” zgromadził ponad stuosobową publiczność. W przedsięwzięciu uczestniczą dzieci z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie.

 Mecenasem projektu jest ZPD Lindner w Wągrowcu. 


 ł) edukacyjny charakter miał wyjazd kilkudziesięciu młodych ludzi ( chórzyści The Hoor, muzycy z Orkiestry MDK, młodzież z gimnazjum miejskiego) na koncert do Poznania w ramach cyklicznych imprez Speaking Concerts. Koncert 20 czerwca poświęcony był Beethovenowi i zatytułowany „Wielka cisza”.

 

 m) Miejski Dom Kultury umożliwił także grupie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr3 ( Grupa teatralna MY I…) udział w V Spotkaniach Mistrzów teatru w Pacanowie. Na ręce Dyrektora wpłynęły podziękowania od dzieci : „ chcieliśmy gorąco podziękować za umożliwienie nam wyjazdu na V Spotkania Mistrzów Teatru do Pacanowa, gdzie mogliśmy rozwijać swoją pasję, poznać nowych ludzi i zaprezentować swój spektakl na ogólnopolskim festiwalu teatrów dziecięcych. Było to dla nas ogromne wyróżnienie i wspaniała przygoda”.

 

 n) nie rozwijamy w tym sprawozdaniu informacji o działaniach stałych sekcji pracujących w Miejskim Domu Kultury. Zakres ich działania nie zmniejszył się – pracuje sekcja taneczno-marszowa Fart, odbywają się spotkania w ramach zajęć plastycznych , tanecznych, fotograficznych, muzycznych (orkiestra), szachowych, chóralnych.      

 

 Jesteśmy przekonani, że tym, co w sposób szczególny wyróżnia naszą instytucję spośród innych prowadzących tego rodzaju działalność jest właśnie intensywna wszechstronna działalność edukacyjna.


2. Statystki obrazują także bardzo dobrą pracę Kina Miejskiego Domu Kultury. W opisywanym okresie wyświetliliśmy 434 seanse (w ramach kina repertuarowego), które zgromadziły łącznie 12.438 widzów. Wyniki te nie obejmują seansów w ramach projektów edukacyjnych (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Filmowe Przedszkole).

Warto zwrócić uwagę na obecność w repertuarze europejskiej i rodzimej produkcji filmowej. Na 94 filmy, które wyświetliliśmy w minionym półroczu 21 filmów to produkcje polskie, co stanowi 22,3% tytułów polskich w całym repertuarze naszego kina. Na 434 zagrane seanse zaś 151 to seanse filmów polskich, co stanowi 34,8% seansów filmów polskich w ogólnej licznie zagranych seansów filmowych. Obecność kina europejskiego w repertuarze Kina MDK (z wyłączeniem produkcji polskich) przedstawia się następująco: na 434 zagrane seanse 75 to seanse filmów europejskich.

Najważniejszym dla naszego kina wydarzeniem w minionym półroczu było z pewnością podjęcie decyzji o modernizacji kina poprzez zainstalowanie kinowego projektora cyfrowego umożliwiającego wyświetlanie filmów w technologii cyfrowej i w technologii 3D. Rozstrzygnęliśmy przetargi na dostawę projektora cyfrowego i na usługę leasingu operacyjnego przy dostawie projektora cyfrowego , złożyliśmy wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie przedsięwzięcia. Uruchomienie kina cyfrowego zaplanowano na 2 września.


 

 Ważne w pracy kina w ubiegłym półroczu były:

- kolejny sezon działalności edukacyjnej w ramach ogólnopolskiego projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Systematycznie w comiesięcznych zajęciach  udział brało około 1.000 młodych widzów. W stawce 22 miast , które uczestniczyły w tym sezonie w projekcie uplasowaliśmy się w środku tabeli , na 10 pozycji. We wszystkich pokazach w sezonie 2010/2011 uczestniczyło 9.193 widzów!. - Klub Filmowy Miejskiego Domu Kultury, w ramach którego podczas regularnych spotkań od października do grudnia zaprezentowano publiczności  6 ambitnych propozycji filmowych.

- Kontynuowaliśmy cieszący się nieustającym zainteresowaniem kobiecej części publiczności cykl „Kino dla Pań”, w ramach którego wyświetlono kolejnych kilka filmów. Seanse poprzedzone były losowaniem licznych nagród, a kończyły się zawsze towarzyskimi spotkaniami przy kawie.

- Kontynuowaliśmy cykl  „Klasyka kina „ w ramach którego prezentuje się wyjątkowe w historii kina produkcje. W minionym półroczu wyświetliliśmy „Ostatnie tango w Paryżu „ i „Tokijską opowieść”.

  - wydarzeniem w życiu naszego kina były pokazy przedpremierowe – np. przedpremierowy pokaz nagrodzonego na Festiwalu w Cannes filmu „Ludzie Boga”. (18 stycznia 2011r) . Film pokazano na 10 dni przed oficjalną polska premierą.

- kino służyło także dobrze sprawom społecznym. Wypada wskazać dwie akcje. W ramach projektu Ptaszarnia, który zainaugurowaliśmy w minionym półroczu dzieci z utrudnionym dostępem do kultury otrzymają film z prelekcją. Pierwszy film , który wyświetlono w ramach projektu to „Pan od muzyki”. Drugi aspekt społecznej działalności kina to uczestnictwo w kampaniach społecznych

– w minionym półroczu przeprowadziliśmy na ekranie kina kampanię poświęconą negatywnym skutkom palenia tytoniu. - w czerwcu otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu przez Filmotekę Narodową przedsięwzięcia pn. „Festiwal Filmów Niezależnych 5 minut z życia codziennego” . Filmoteka Narodowa wsparła projekt kwotą 1500 zł.! 3.W minionym półroczu Miejski Dom Kultury był organizatorem (lub współorganizatorem)  kilkudziesięciu  imprez. Przygotowaliśmy bardzo bogatą propozycję działań kulturalnych kierowanych  do  mieszkańców reprezentujących  wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Chronologia tych wydarzeń przedstawia się następująco:

  Miesiąc/dzień

 01.01  – Koncert Noworoczny w Sali Kina Miejskiego Domu Kultury. Soliści Opery Narodowej  i Warszawskiej Sceny Kameralnej ,Artur Banaszkiewicz – skrzypce. Impreza biletowana. Bilet w cenie 30 zł . Komplet publiczności. W programie Verdi, Strauss, Kalman, Webber, Bizet i kompozycje Artura Banszkiewicza.


01.07/08 – Didaskalia – przegląd teatralny . W programie występy teatrów : 7 stycznia „Teatr Nie ma (Szczecin), teatr Krzyk (Maszewo), Teatr Variete(Wągrowiec), Kabaret Dlaczego?(Wągrowiec) , 8 stycznia – dzień poświęcony sztuce dla dzieci  - „Teatr My I” (Wągrowiec), Grupa teatralna Kasjopeja (Wagrowiec).Imprezy niebiletowane.

01.07 – Rockowa Orkiestra – dwie odsłony programu, podczas którego wspierano Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – dobrowolne datki do puszek. 1) Koncert w Klubie Słoneczna (DJ Baster), 2) Koncert w Klubie El Toro ( Polak Rusek i Niemiec, Łogdan Bazuka, Clit, Rosalium).   

01.09 – 19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie koncertów : Qulturka, Folk Machina, Kabaret Dlaczego? , The Fast Gitars, The Beatles Cover. Koncertom towarzyszyły licytacje gadżetów , kiermasz, loteria, stoiska, pokazy ratownictwa. Podczas finałowej zbiórki zebrano 32775,96 zł.

01.09 – w Sali Kina Miejskiego Domu Kultury wystawiono spektakl Jana Jakuba Należytego „Andropauza – Męska Rzecz czyli zdecydowana odpowiedź na Klimakterium”. Spektakl biletowany. Cena biletu 75 zł. 200 widzów .W spektaklu wystąpili; Michał Pietrzak, Maciej Damięcki,Marek Siudym, Jacek Kawalec, Dariusz Gnatowski, Andrzej Beya-Zaborski.

01.13 – spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK . Seans filmu „Tetro”.

01.16 – koncert kolęd w Sali kina MDK . Tradycyjne polskie kolędy i pastorałki wykonali: Wągrowiecko-Skocki Chór Kameralny, Kwartet dęty Orkiestry MDK, Chór The Hoor, Ryszard i Dorota Januszowie.

1.19 – Mała Akademia Fotografii- warsztaty szlachetnych technik fotograficznych. Podczas zajęć zaprezentowano pierwszą fotograficzną technikę negatywowo - pozytywową „papiery solne”. Prezentację   procesu   wykonał Bogusław Biegowski.

01.20 – Kino dla Pań – kolejna odsłona realizowanego wespół z firmą Avon projektu. Seans filmu „Karmel”.

01.25 – w ramach Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności zaprezentowano wągrowiecką premierę filmu „Bohaterowie z Wapna” w reżyserii Jerzego Jernasa. Film opowiada o tragicznej i przemilczanej historii Wapieńskiej kopani soli. W programie oprócz pokazu filmu spotkania z autorami i pokaz suplementu do filmu. Wstęp  wolny.

01.26 – wernisaż wystawy fotografii Michała Bojary. (Michał Bojara łączy dwie dziedziny sztuki – malarstwo i fotografię. Na wystawie zaprezentowano 30 obrazów inspirowanych dziełami artystów , którzy na stałe weszli do historii fotografii. Wystawa prezentowana do 6 lutego w galerii Miejskiego Domu Kultury.

01.27 – impreza w klubie El Toro – Magiczne rytmy (DJ Paulo V).

01.29 – turniej szachowy organizowany przez sekcję szachową Miejskiego Domu Kultury i Starostę Wągrowieckiego , Pana Michała Piechockiego. 

01.30 – projekcja filmu w ramach cyklu „Kino za złotówkę „ . Film „Bambi 2”.

01.31 – w ramach Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności spotkanie z bioenergoterapeutą Krzysztofem Malengowskim. Spotkanie pt. „Proste kroki do zdrowia i szczęścia- o medycynie niekonwencjonalnej słów kilka” wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy.

01.31/02.02 – we współpracy ze szkołą tańca Dance for You przeprowadzono warsztaty taneczne dla dzieci ze szkół podstawowych, uczniów gimnazjum i dla osób dorosłych. (Hip-hop, street dance).

01.31 – 02.04 – instruktor fotografii Miejskiego Domu Kultury  w Wągrowcu prowadzi warsztaty fotografii (kurs fotografii analogowej i cyfrowej) w Ośrodku Kultury w Suchym Lesie.  

02.01 – w ramach zajęć bezpłatnych organizowanych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych projekcja zestawu filmów animowanych pt.”Magiczny świat filmów animowanych” . Filmy ze studia Se-Ma-For w Łodzi. Wyświetlono filmy „Parauszek”, „Radostki”, „Fantastyczny sklep z kwiatami”, „Piotruś i wilk”.

02.01 – w kinie MDK miał miejsce premierowy pokaz filmu „Ludzie Boga” . Film zdobył Grand Prix festiwalu w Cannes. Fenomen w całej Europie We Francji film obejrzało trzy miliony widzów. W naszym kinie film obejrzało 341 widzów, co należy uznać za wynik bardzo dobry.

02.02 – warsztaty malowania na szkle i warsztaty wykonywania biżuterii z muliny.(zajęcia dla dzieci)

02.02 – dla najmłodszych balik karnawałowy prowadzony przez instruktorów z Centrum tańca Espagnol.

02.03 – Spektakl Teatru Cieni Latarenka, pt. „Dwie Dorotki” (opowiadanie przedstawione za pomocą cieni). Duża liczba uczestników sprawia ,że organizujemy dwa spektakle.

02.04 – Ogólnopolskie Warsztaty  Gitarowe – warsztaty prowadzi Artur Lesicki.

02.05 – Ogólnopolskie Warsztaty Gitarowe – warsztaty prowadzi Witold Żuromski.

02.05 – Warsztaty taneczne dla młodzieży zorganizowane we współpracy ze szkołą tańca Dance for You. Nauka tańca: Street Dance, Zumba, Hip-hop).

02.05 – koncert kończący warsztaty gitarowe – Artur Lesicki Trio.02.07/09 – cykl spotkań warsztatowych poświęconych fotografii pt. „Zabawy z fotografią”. (zajęcia dla dzieci)

02.08 – warsztaty filmu  animowanego i projekcja filmu animowanego pt.”Iluzjonista”.

02.09 – spektakl Teatru Cieni „Latarenka” . Wystawiono spektakl „ O księżniczce , która nigdy się nie śmiała”.

02.09 – Maraton filmowy Sagi „Zmierzch” – wyświetlono 3 filmy z serii, podczas seansów odbyło się losowanie nagród związanych tematycznie z filmową serią. (Około 150 uczestników).

02.09 – w ramach cyklu „Familijne ferie” wyświetlono film „Most do Terabithii”. Cena biletu symboliczna – 3 zł.

02.10 – „Bezpłatny seans filmowy”- wyświetlono film pt.” Magiczna karuzela” .

02.10 – kolejne spotkanie w ramach Klubu Filmowe MDK. Seans filmu „London River”.

02.11 – impreza poświęcona rocznicy bitwy pod Stalingradem. Historyczna pogadanka poświęcona znaczeniu bitwy stalingradzkiej, pogadanka o roli snajperów, akcesoria, militaria, wystawa , prezentacja filmu „Wróg u bram”, poczęstunek w klimacie frontowym

02.13 – koncert flamenco w wykonaniu znakomitej grupy „Los Payos” . Impreza biletowana. Cena biletu – 20 zł . Komplet publiczności.

02.17 – kolejne spotkanie w ramach cykli „Kino dla Pań”. Projekcja filmu „Serafina”.

02.18 – organizowany wespół z Załoga 62100 koncert rockowy (Pub El Toro) . Podczas koncertu zbierano środki na pomoc dla chorej na stwardnienie rozsiane Ani. Zagrały zespoły: Plebania, Dying Spirit, Przestań Pić.

02.24 – seans filmowy w ramach Klubu Filmowego. Emisja filmu „Ciche światło”.

02.25 – premierowy seans filmu „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” w reżyserii Antoniego Krazuego, filmu przypominającego jedną z najmroczniejszych kart z historii PRl-u”. Film ważny , choć nieco ryzykownie i na wyrost reklamowany jako „najważniejsza polska premiera 2011roku”. Film poprzedzony prelekcją referenta z Działu Edukacji Poznańskiego Ośrodka Instytutu Pamięci Narodowej.

02.27 – spotkanie w ramach cieszącego się uznaniem widzów cyklu Dni Kultur Narodowych. Spotkanie piąte poświęcone kulturze Toskanii. W ramach imprezy: otwarcie wystawy fotograficznej Artura Magdziarza „Italia żyj kolorowo”, występ artystów z toskańskiej Lukki (Mirella di Vita i Fabio Menchetti, którzy wykonali kompozycje Toskańczyków : Pucciniego, Mascagniego i Catalaniego, degustacja wina Chianti, losowanie wycieczki do Toskanii, spotkanie z autorką książki „Dom w Toskanii”  , Anitą Stojałowską.

03.05 – spotkanie autorskie z Sarą Woźny, autorką książki „Tajemnice kawy”. Spotkanie miało charakter ogólnopolskiej premiery książki „Tajemnice kawy” ! Spotkanie zorganizowane we współpracy z wydawnictwem Zysk. Spotkaniu towarzyszyła degustacja kawy, opowieść o Peru, muzyka peruwiańska, ciekawostki dotyczące świata kawy.  (Spotkanie w ramach dwudniowej imprezy Festiwal Kobiet”.

03.06 – Recital Joanny Trzepiecińskiej ( w ramach festiwalu Kobiet). Mecenasem Recitalu była firma Dalkia.

03.10 – kolejne spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Emisja filmu „Jej droga”.

03.15 – Koncert Europejskiej Orkiestry Cygańskiej pod dyrekcją Miklosza Deki Czureja w ramach inauguracji akcji charytatywnej Dzwon Pielgrzyma. Koncert w Sali kina MDK. Impreza biletowana. Cena biletu 30 zł .

 03.17 – kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kino dla Pań” . Emisja filmu „Miss Potter”.

 03.24 – seans filmowy w ramach Klubu Filmowego MDK, film pt. „Chinka”.

 03.25 – spektakle Polskiego Teatru Tańca wystawione na deskach sceny kina MDK. Spektakle „DSM IV 301.81”, „Wo-man w pomidorach”. Obowiązywały wejściówki.     

 03.25 – koncert w ramach imprez organizowanych wespół z Załoga 62-100. Koncert w pubie El Toro. Tym razem muzycy grali dla ciężko chorego kilkumiesięcznego Maksia. Zagrały zespoły: Earthfall, Ga-Ga Zielone żabki, Flying Hades. Bilety na koncert w cenie 15 zł.

03.26 – w galerii MDK miała miejsce Wystawa Prac Wizualnych Młodych Twórców „Początek Drogi”. 25 młodych twórców zaprezentowało swoje prace  malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie, muzyczne, w zakresie instalacji. Za aranżację wystawy odpowiadali Ryszard Dereżyński i Daniel Hilbrecht.

03.27 – seans filmu w ramach projektu „Kino za złotówkę”. Film „Rogate ranczo”.   

04.01 – III Wągrowieckie Spotkania Komiksowe Ligatura. W ramach spotkań wernisaż wystawy „Polski komiks kobiecy” (wykład i prezentacja Michała Słomki) i projekcja filmu Jeż Jerzy na podstawie komiksu Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka.

 04.02 – w Sali kina MDK wystawiono (dwukrotnie ) spektakl pt’ Goło i wesoło” , w którym gra czołówka polskich aktorów: Henryk Gołębiewski, Paweł Królikowski, Radosław Pazura, Tomasz Sapryk, Mirosław Zbrojewicz.

04.03 – współorganizacja imprezy Wielka Gala Głosu Wągrowieckiego Wągrowczanin A.D. 2010 . W holu kina MDK prezentowano wystawę fotograficzną Rafała Rożaka „Tropem Wągrowieckiego Ducha Szlacheckiego”.

04.04 – pokaz specjalny dla nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Emisja nagodzonego Oskarem filmu „Jak zostać królem”. Impreza zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem  Nowe Horyzonty oraz z Wydawnictwem Nowa Era.

 04.07 – spotkanie filmowe w ramach Klubu Filmowego. Seans Filmu „Milarepa”.

 04.08 – w ramach Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności zaprezentowano koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Arete. Koncert pt. „Pierwszy promień”. Gościnnie w zespole Przemysław Hałuszczak. Komplet publiczności.

 04.09 – seans filmu dla dzieci i rodziców w ramach projektu „Kino za złotówkę”. Projekcja filmu „Kurczak mały”.

 04.10 – sale Miejskiego Domu Kultury udostępniono na drugą edycję Targów Ślubnych.  

 04.14 - Spotkanie w ramach cyklu „Kino dla Pań”. Seans filmu „Tak to się teraz robi”.

 04.14 – otwarcie wystawy i wręczenie nagród w XI Powiatowym Konkursie Plastycznym na Palmę wielkanocną/galeria MDK/

 04.18 – otwarcie wystawy fotografii Filipa Springera „Nie ma jeziora”(w ramach Małej Akademii Fotografii) . Wystawie towarzyszyło spotkanie z autorem i jego wykład nt. współczesnej fotografii dokumentalnej. Wystawa „Nie ma jeziora” wcześniej prezentowana była na Dziedzińcu Sztuki Starego Browaru w Poznaniu. To projekt dokumentujący problem wysychania jezior we wschodniej Wielkopolsce.

 04.30 – Recital Edyty Geppert. Bez wątpienia największe wydarzenie artystyczne wiosny 2011 roku. Znakomicie przyjęty , przy pełnej widowni , koncert artystki. Impreza biletowana. Cena biletu 45 zł. 

 05.01 – w ramach tradycyjnych Dni Europy w związku z beatyfikacją Jana Pawła II  zorganizowano koncert papieski pt. „Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Koncert zorganizowano w Amfiteatrze Miejskim. Wystąpili: Dorota i Ryszard Januszowie, Zespół Julia i Grzegorz Kopala, Chór The HOOR, Chór Nauczycielki i Chór Kameralny. W kinie MDK wyświetlono film zrealizowany na podstawie poematu Jana Pawła II  pt. „Tryptyk Rzymski”.

 05.02 – w Amfiteatrze Miejskim zorganizowano koncert Joszko Brody z dziećmi. Ze względu na fatalne warunki atmosferyczne koncert nie miał wielu widzów.

 05.03 – Dzień Europy – Piknik Rodzinny w Amfiteatrze Miejskim. Impreza zorganizowana wespół z Europe Direct Poznań.W programie imprezy oprócz innych atrakcji  występ Poznań Accordion Quintet i Wagrowieckiej Orkiestry Dętej.

 05.05 – ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach Klubu Filmowego – seans filmu „XXY”.

 05.06 – wernisaż wystawy fotografii Marka Lalko „India 2009” . Wernisaż w ramach Małej Akademii  Fotografii. Impreza przygotowana wespół z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 05.07 – warsztaty tańca breakdance Czysta pasja. Wykład przeprowadził dj big w , warsztaty prowadził b-boy skoora, muzycznie impreze oprawił dj sfuj człowiek. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem publiczności (sporo rodziców z dziećmi). Projekt  realizowany we współpracy  z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu. 

 05.08 – seans filmowy  w ramach projektu „Kino za złotówkę”. Film „Sekret Księgi z Kells”.

 05.10 – spotkanie z uczestnikami wyprawy „Long walk – śladami bohaterów książki Sławomira Rawicza „Długi Marsz”. Spotkaniu towarzyszyła projekcja filmu „Niepokonani” Petera Weira, który powstał na podstawie w/w książki. Pasjonująca opowieść Tomasza Grzywaczewskiego i Bartosza Malinowskiego – uczestników kilkumiesięcznej wyprawy śladami bohaterów opowieści Rawicza.

 05.12 – kolejna odsłona Kina dla Pań – seans filmu „Oswiadczyny po irlandzku”.

 05.13 – Teatr licealistów Post Scriptum wystawił na scenie Kina MDK spektakl „Czy homo sapiens zda homoxymoronomaturę?”. Przez kilka miesięcy młodzież korzystała z możliwości przeprowadzenia prób do spektaklu. Na premierze obecni byli rodzice, nauczyciele i liczne grono młodzieży – przyjaciół i znajomych aktorów.

 05.20 – spotkanie autorskie z autorką cieszących się popularnością sfilmowanych powieści „Dom  nad rozlewiskiem”  i „Miłość nad rozlewiskiem” Małgorzatą Kalicińską. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Zysk i Spółka. Wstęp wolny. 

 05.27 – IV Wągrowieckie Spotkania Komiksowe Ligatura . Wernisaż wystawy „Pozdrowienia z Serbii „ Aleksander Zograf. Wstęp i prezentacja Michała Słomki. Po wernisażu   projekcja filmu „Walc z Baszirem”.

 05.30 – zorganizowano konferencję prasową dotyczącą cyfryzacji kina Miejskiego Domu Kultury.

 05.31 – otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród zwycięzcom Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Mama Tata i ja”. Na konkurs wpłynęło 561 prac ! Zaprezentowano także prace uczestników warsztatów lepienia w glinie.

 06.02 – w ramach Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności pokazano film Małgorzaty Imielskiej „Obrazy z fabryki śmierci”. (rzecz o sztuce w warunkach zagrożenia i eksterminacji).

 Przed spotkaniem seminarium poświęcone nauce i rozwojowi kwalifikacji przez całe życie przygotowane przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

 06.03 – koncert żeńskiego chóru Jada z Norwegii. W koncercie udział wzięły także chóry z Wągrowca ( The Hoor) i Obornik ( Cantilena). Koncert odbył się w Kościele pw. Św. Wojciecha w Wągrowcu.

 06.04/24 – cykl koncertów w Sali kina MDK w ramach IX Festiwalu Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca Pałucka Wiosna Muzyczna. Organizatorem festiwalu było Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne. (Koncerty w dniach: 4, 15, 16,20,22 czerwca).

 06.09 – ostatnie przedwakacyjne spotkanie w cyklu Kino dla Pań. Seans filmu „Każdy chce być Włochem”.

 06.12 – Chóralna Parada-XXXV Nadnotecki Dzień Pieśni i Muzyki Wągrowiec 2011.

 11 zespołów z Ujścia, Roska, Wyrzyska, Piły, Rogoźna, Połajewa, Złotowa, Czarnkowa i Wągrowca przemaszerowało w paradnej kolumnie z Rynku do Amfiteatru, gdzie odbył się jubileuszowy koncert. W imprezie udział wzięło około 600 uczestników.  Koncert uświetnił występ Big Bandu Grzybowski Band.

 06.15 – wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród uczestnikom XI Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego Ekoimpresje ‘2011. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury , współorganizatorem zaś i fundatorem nagród Starostwo Powiatowe w Wągrowcu i Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

 06.17/19 – Festiwal Aura

 17.06 – Koncerty w Amfiteatrze. Zespoły Tides From Nebula, Konopians, Sielska.

 18.06 – plenerowy pokaz filmu Koyaanisquatsi – pokaz w Centrum Edukacji Leśnej Durowo.

 19.06 – Wystawa plenerowa grafiki Dominiki Weiss „Objawy” (plaża szkolna), wystawa fotografii Lecha Szymanowskiego „Moc kamieni” (galeria MDK), spektakl Teatru prób „Czarna skrzynka” (sala kina MDK).

 Mecenasem Festiwalu była Spółka Enea S.A.  W ramach Festiwalu pod hasłem „Młodzi na rynku pracy” prezentowały się także na specjalnych stoiskach Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu.

 06.22 – impreza plenerowa na plaży miejskiej pt. „Plaża Dźwięku. Pres. Taste The Music”. Młodzieżowe otwarcie lata. Grali : Neevald &Bartes, Miqro, CezAre kane, Loui&Scibi, Clockhouse, Tommy T.

 06.23 – Wianki. Impreza w Amfiteatrze- Biesiada góralska z Kapelą spod Grojca zakończona przed północą widowiskowym pokazem  sztucznych ogni.

 06.24/25 – Mini Festiwal Ulica – streat- artowe akcje w przestrzeni Wągrowca. Efektem działań uczestników festiwalu jest mural na ul. Bydgoskiej, Patchwork Miejski przy Amfiteatrze, wernisaż wystawy Le Dernier Cri na ul. Średniej. Inicjatorem i koordynatorem działań był Daniel Hilbrecht.

 06.27/28 – plener fotograficzny i plastyczny dla młodzieży. Miejsce działań: Wągrowiec, Ostrów Lednicki, Dziekanowice.

 

 4. Tym, co wyróżnia naszą instytucję spośród jej podobnych jest zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze społecznym.

 

Największym przedsięwzięciem na tym polu jest projekt „Ptaszarnia”, o którym piszemy wyżej. Współpracujemy także intensywnie ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się zawodowo kwestiami społecznymi : z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ( kino dla podopiecznych MOPS), z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zajęcia taneczne i warsztaty lepienia w glinie). Ponadto znakomicie rozwija się współpraca z nieformalną grupą Załoga 62100, z którą przygotowujemy i realizujemy koncerty rockowe i akcje społeczne.

 

5. Wiele działań instytucji ma charakter komercyjny – takimi działaniami jest np. wynajem sceny na imprezy kulturalne , organizacja przyjęć urodzinowych dla dzieci , organizacja uroczystych gal rocznicowych, sprzedaż powierzchni reklamowej na dużym ekranie w kinie i w Systemie Informacji Miejskiej (słupy i tablice ogłoszeniowe). Bez tej intensywnej działalności wiele zrealizowanych  w minionym półroczu przedsięwzięć nie miałoby szans na realizację.

 

6. Satysfakcję sprawiają nam osiągnięcia młodzieży , która ma szansę doskonalić i rozwijać swoje umiejętności dzięki wsparciu instytucji. Takim osiągnięciem jest z pewnością powodzenie serii kartek pocztowych „Wągrowiec wszystko inaczej „ zrealizowanych przez Grupę Aktywności Fotograficznej Odbitka. Kartki cieszą się zainteresowaniem polskich postcrosserów, czyli osób biorących udział w międzynarodowym projekcie POSTCROSSING polegającym na przesyłaniu między uczestnikami pocztówek. ( http://postcrossing.com.pl ). Kartki ze zdjęciami Wągrowca to zatem kolejna dobra okazja, aby zaprezentować Wągrowiec ludziom nie tylko z kraju ale i spoza jego granic.

 

7. Nasza instytucja wiele zawdzięcza przedsiębiorcom. W tym sprawozdaniu pragniemy podziękować wszystkim tym , którzy w najróżniejszy sposób wspierają Miejski Dom Kultury.

 

8. Naszą pracę adresujemy także do szkół, stowarzyszeń, instytucji pracujących w naszym mieście. Jesteśmy przekonani, że służąc zapleczem w postaci infrastruktury (sala kina, mniejsze sale, organizując specjalne projekty edukacyjne ) umożliwiamy tym podmiotom ich własną pracę i pomagamy im ja rozwijać. Dyrektorom jednostek, prezesom stowarzyszeń i organizacji słowa podziękowania i wyrazy  wdzięczności za szeroką i owocną współpracę .

 

 
9. Sprawozdanie nie odnotowuje pracy stałych sekcji, klubów i warsztatów. Ta codzienność każdej instytucji kultury  ma jednak swoją nie do przecenienia wartość. Podziękowania należą się prowadzącym te zajęcia, słowa uznania Rodzicom dzieci i młodzieży, którzy dostrzegają konieczność systematycznego rozwoju określonych zainteresowań dzieci i umożliwiają ich rozwój  na prowadzonych przez naszą instytucję zajęciach.

 

 

 2011-07-21

 

 

 

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook