wtorek, sierpnia 22, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
  • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Sprawozdanie z działalnosci MDK za rok 2012

Informacja merytoryczna

o działalności Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w 2012r.

 

Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w 2012r. z inicjatywy  Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, bądź z udziałem instytucji.

 

W wyniku cywilizacyjnych przemian kultura stała się podstawowym zasobem, z którego jednostki i całe społeczności czerpią, by budować swoją tożsamość i podmiotowość. Jesteśmy przekonani, że źródła rozwoju każdego miasta tkwią także w kulturze. To od niej zależy duch przedsiębiorczości, kreatywność i innowacyjność, akceptacja ryzyka, zdolność do współpracy. Tych umiejętności szczególnie dziś potrzebuje każde miasto. Jesteśmy przekonani, że kultura może być „miękką siłą” wyzwalającą obywatelską aktywność i być czynnikiem rozwoju miasta. Misją naszej instytucji jest zatem pomnażanie tego podstawowego społecznego zasobu jakim jest kultura, a realizujemy ją poprzez wszechstronną, wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. Poniższe sprawozdanie dokumentuje te działania w 2012r.

 

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała około 170 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, (wystawy, spotkania autorskie, koncerty, wernisaże, pokazy artystyczne i warsztaty). Rozwijała działalność kinową, wyświetlając kinowe premiery, grając pokazy specjalne (przedpremierowe). W minionym roku, w Kinie MDK wyświetlono 1052 seanse filmowe, na których gościło 33 764 widzów.

Powołano do życia i rozwijano kilka nowych projektów, z których najważniejsze to: Kulturalne Lato z Miejskim Domem Kultury i z Firmą Lindner, Projekt muzyczny „Żywa Muzyka” , Autobus ze sztuką – prezentacje sztuki w przestrzeni miejskiej, Telewizyjny Dom Kultury będący innowacyjna próbą prowadzenia i upowszechniania działalności kulturalnej za pośrednictwem nowych mediów (telewizja i Internet).

W stałych zajęciach (sekcje i warsztaty prowadzone w Miejskim Domu Kultury ) w sposób systematyczny, każdego tygodnia, brało udział 320 osób (dzieci i młodzież).

Kontynuowano jeden z oryginalniejszych projektów społeczno-kulturalnych, stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury – Ptaszarnia.

Intensywne działania o charakterze kulturalnym, społecznym, rozrywkowym nie byłyby możliwe bez systematycznej pracy polegającej na dbałości o jakość świadczonych usług i bez przedsięwzięć o charakterze biznesowym. Bez działalności gospodarczej, którą prowadzi instytucja, jej rozwój i szeroki wachlarz przedsięwzięć kulturalnych nie byłyby możliwe. Horyzontem naszych działań było więc zachowanie wypracowanej w ubiegłych latach kondycji finansowej. Mamy w tym względzie powody do dumy, ponieważ liczba środków własnych wypracowanych w ubiegłym roku przekroczyła tę z roku 2011.

Ilość i jakość realizowanych przedsięwzięć pozwala instytucji aspirować do miana „lokalnego centrum aktywności społecznej” i lidera działalności kulturalnej w regionie.

Statystyki pracy instytucji kultury w prowincjonalnym mieście, (średnio co 2 i pół dnia realizowano jedno z przedsięwzięć kulturalnych, średnio każdego dnia wyświetlano prawie 3 seanse filmowe), obrazują nieprzeciętną działalność ośrodka i niecodzienną aktywność kina.

 

  1. Edukacja

Jest najważniejszym elementem naszej pracy. W 2012 r. w ramach działalności edukacyjnej realizowaliśmy:  

a) przedsięwzięcia zaadresowane do najmłodszych, przedszkolaków - cykliczne spotkania pt. „Filmowe przedszkole”,

b) kontynuowaliśmy z powodzeniem  projekt edukacji filmowej w ramach „Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej”. Systematycznie w comiesięcznych zajęciach udział brało około 1.000 młodych widzów.

c) rozwijały się warsztaty dziennikarskie. Młodzież przygotowuje comiesięczny biuletyn informacyjny Miejskiego Domu Kultury „Młode Miasto”, które liczy sobie 12 stron i ukazuje się w nakładzie 1000 egz. Do grudnia 2012r. ukazało się już 40 numerów biuletynu.

d) pracę kontynuowała grupa muzykująca a capella. Chór The Hoor, który  tworzą amatorzy. W lutym 2013 roku minęły 3 lata od momentu pierwszej próby zespołu.

e) pracę kontynuował chórek dla dzieci „Chór Maleńki”. To propozycja edukacji muzycznej dla najmłodszych. Do programu pracy chóru udało nam się pozyskać mecenasa. Firma Eurobank finansuje działalność zespołu.

f)) kontynuowaliśmy przedsięwzięcie edukacyjne dla amatorów fotografii.

g) zaproponowaliśmy szeroką gamę warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, w których systematycznie, każdego tygodnia uczestniczy 320 dzieci i młodzieży.

h) kontynuowaliśmy duży projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży, ze środowisk o utrudnionym dostępie do kultury - „Ptaszarnia”. W ramach Ptaszarni dzieci i młodzież otrzymują  warsztaty artystyczne ( taniec, glina, modelina, plastyka) i spotkania z filmem.W przedsięwzięciu uczestniczą dzieci z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie.

Mecenasem projektu jest ZPD Lindner w Wągrowcu.Dzieci miały możliwość oglądania filmów zrealizowanych w technologii 3D.

i) Systematycznie, każdego tygodnia uczestniczy w tych zajęciach 320 dzieci i młodzieży.

j) prowadziliśmy warsztaty filmu animowanego, podczas których dzieci i młodzież zapoznawała się z tajnikami animacji filmowej i przygotowywała samodzielnie film animowany (filmy wydano na płycie dvd pt. „Wolę animację od…”).

k) wspomnieć wreszcie wypada realizowany w Miejskim Domu Kultury projekt dla młodzieży pt. Młodzi Samorządni – to były prawdziwe warsztaty z demokracji.

Intensywna i wszechstronna działalność edukacyjna jest tym, co w sposób szczególny wyróżnia  naszą instytucję spośród innych prowadzących tego rodzaju działalność.

 

  1. Kino MDK

Kino MDK w roku 2012 pobiło kolejne rekordy. Wyświetlono 1052 seanse filmowe. Z tytułu sprzedaży biletów do kina kasę kina zasiliła kwota 493 807 zł. Dopisali widzowie – seanse repertuarowe obejrzało 33 764 widzów.

To bezsprzecznie znakomite wyniki.

Kino kontynuowało ogólnopolski program edukacyjny „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” przeznaczony dla uczniów szkół na wszystkich poziomach kształcenia, z którego każdego miesiąca korzystało około 1000 uczniów ze szkół z powiatu wągrowieckiego,cykl filmowy „Kino dla Pań”, z którego każdego miesiąca korzystało około 250 kobiet,cykl spotkań filmowych „Ptaszarnia”, w którym uczestniczyło ponad 230 dzieci z utrudnionym dostępem do kultury, spotkania filmowe dla przedszkolaków „Filmowe Przedszkole”, Klub Filmowy „Piąty Element”, odbyły się kolejne edycje Festiwali Filmowych:Kina Rosyjskiego „Sputnik Nad Wągrowcem”, i Filmu dokumentalnego „5 minut z życia codziennego” .

 

  1. Koncerty, spotkania, wystawy , przedsięwzięcia kulturalne

 

W minionym roku Miejski Dom Kultury był organizatorem (lub współorganizatorem)  stu kilkudziesięciu imprez (około 170) . Przygotowaliśmy bardzo bogatą propozycję działań kulturalnych kierowanych  do  mieszkańców reprezentujących  wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej.

Na uwagę zasługuje kontynuacja cyklicznych imprez o charakterze festiwalowym; Festiwal Młode Miasto, Festiwal Rock Noc, Festiwal Aura, Festiwal Filmu Dokumentalnego „5 minut z życia codziennego”, Festiwal Filmu Sputnik nad Wągrowcem i Didaskalia – przegląd teatralny. Przedsięwzięcia te mają już swoją wyrobioną i wierną kilkusetosobową publiczność.

Na podkreślenie zasługują także nowe inicjatywy muzyczne: będąca próbą ożywiania regionalnej tradycji muzycznej pod nazwą „Żywa muzyka”, która charakteryzuje się nowoczesnym opracowaniem tradycyjnych motywów muzycznych,publiczną prezentacją tego materiału w postaci koncertu i produktem w postaci wydawnictwa fonograficznego, który stanowi także nietuzinkowy materiał promujący instytucję i miasto, a także propozycja cyklicznych spotkań chóralnych pod nazwą Wągrowieckie Spotkania Chóralne.

 

  1. Działalność społeczna

Zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze społecznym wyróżnia naszą instytucję spośród jej podobnych w regionie.

Największym przedsięwzięciem na tym polu jest projekt społeczno-kulturalny „Ptaszarnia”, o którym piszemy wyżej. Współpracujemy także intensywnie ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się zawodowo kwestiami społecznymi: z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,(programy profilaktyczne i Ptaszarnia).Ponadto znakomicie rozwija się współpraca z nieformalną grupą Załoga 62100, z którą przygotowujemy i realizujemy koncerty rockowe (Alterfesty) i akcje społeczne.

 

  1. Nowe inicjatywy

Pracę Miejskiego Domu Kultury charakteryzuje poszukiwanie nowości, tworzenie nowych projektów kulturalnych. Nie inaczej było w 2012 r. Można mówić, że nowy projekt, nowe projekty w czasach kryzysu, to czyste szaleństwo, że powinno stawiać się raczej na zachowanie tego co jest, a nie tworzenie nowego, ale , jesteśmy przekonani, że bez tworzenia nowego kultura umiera, że to co nowe, najnowsze, inne, zmienione, stworzone, dodane stanowi serce i sedno twórczości i działalności kulturalnej. Wydaje nam się także, że większym szaleństwem dla miast i państw w czasach kryzysu jest zapeklowanie się w nicnierobieniu niż poszukiwanie możliwości zrealizowania nowego czy nowych przedsięwzięć.

Zaproponowaliśmy kilka nowych projektów; Kulturalne Lato z Miejskim Domem Kultury i z Firmą Lindner, Autobus ze sztuką, ale przede wszystkim „Żywą muzykę „ i „Telewizyjny Dom Kultury”. W cyklu pt. „Żywa muzyka”, chcemy pokazywać jaką wartość dziś, w nowoczesnym stechnicyzowanym świecie ma,lub może mieć muzyka tradycyjna, kiedyś zwana ludową, pokazywać muzykę, dla której inspiracją jest tradycja muzyczna Pałuk i Wielkopolski. W pierwszej odsłonie projektu zespół Kwartet Pałucki zagrał koncert i nagrał płytę z muzyką z Pałuk „Lilija”. Wydawcą płyty jest Miejski Dom Kultury.

Telewizyjny Dom Kultury (TDK), to nowa inicjatywa kulturalna i edukacyjna Miejskiego Domu Kultury. Chcemy dzięki niej zaproponować widzom nową formę uczestnictwa w kulturze. Nie zamierzamy odwodzić widzów od kontaktu z żywą kulturą - przeciwnie, zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o nowe propozycje. Nowe media, telewizja i internet, mogą fantastycznie wspierać uczestnictwo w kulturze. W Telewizyjnym Domu Kultury,(najpierw za pośrednictwem telewizji kablowej, za pośrednictwem internetu) zamierzamy przybliżać widzom kulturę we wszystkich jej aspektach,i pragniemy wykorzystać nowe media do działań o charakterze edukacyjnym. .

W TDK proponować będziemy materiały o fotografii (cykl "Foto-miasto"), o sztuce (cykl "Telewizyjna galeria Jednego Obrazu" , w którym opowiadając o pojedynczym obrazie przybliżać będziemy widzom zjawiska związane ze sztuką).
W TDK nie zabraknie książek i muzyki; o książkach opowiadać będziemy w cyklu spotkań  "Miasto czyta" , a o muzyce w cyklu "Archiwum Muzyki Rozrywkowej".
W cyklu "Jestem w kinie" usłyszą Państwo o tym co najlepszego na dużym ekranie,

a w przygotowanym z myślą o dzieciach cyklu "Mała Akademia Muzyczna" opowiadać będziemy o różnych formach muzycznych - w pierwszym odcinku np. mówiliśmy o tym, co to jest bolero i ilustrowaliśmy to muzyką Ravela.

W każdym odcinku Telewizyjnego Domu Kultury pojawiają się mieszkańcy , których w ulicznej sondzie pytamy "Czym dla Pani /Pana jest kultura?". Mądre , zabawne, czasem poważne a czasem  także śmieszne odpowiedzi wskazywać mają na to , jakim szerokim i powszechnym zjawiskiem jest kultura. Nie braknie spotkań, wywiadów , rozmów i konkursów, w których wygrać można książkę, bilet do kina czy bilet na koncert.
Przyszłość  TDK  to szeroka telewizyjna i internetowa platforma kulturalna edukacyjna i rozrywkowa , (bo rozrywki nie może tu zabraknąć).
W przygotowaniu kolejnych odcinków TDK aktywny udział biorą młodzi dziennikarze z biuletynu "Młode Miasto", stałe cykle przygotowywane są przez pracowników i instruktorów pracujących w Miejskim Domu Kultury, ale nie zamierzamy się ograniczać tylko do tego składu osobowego.

 

  1. Współpraca

Naszą pracę adresowaliśmy także do szkół, stowarzyszeń i instytucji pracujących w naszym mieście. Jesteśmy przekonani, że służąc zapleczem w postaci infrastruktury, (sala kina, mniejsze sale, organizując specjalne projekty edukacyjne), umożliwiamy tym podmiotom ich własną pracę i pomagamy im ją rozwijać. Do dyrektorów jednostek,prezesów stowarzyszeń i organizacji kierujemy słowa podziękowania i wyrazy  wdzięczności za szeroką i owocną współpracę.

 

  1. Imieniny Miasta

W roku 2012r. Miejski Dom Kultury odpowiedzialny był w całości za przygotowanie i realizację programu artystycznego związanego z obchodami Imienin Miasta. Zaproponowaliśmy mieszkańcom koncert zespołu „Zakopower”. Koncert wykonany na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji zgromadził ponad 5.000 widzów.

 

  1. Stałe sekcje i warsztaty

Sprawozdanie nie odnotowuje pracy stałych sekcji, klubów i warsztatów. To codzienność każdej instytucji kultury  w naszym przypadku ma jednak swoją wielką i nie do przecenienia wartość. Systematycznie, każdego tygodnia, z kilkunastu propozycji warsztatów artystycznych (plastyka, fotografia, glina, chóralistyka, teatr) i stałych zajęć uczestniczy 320 osób( dzieci i młodzież).

Słowa uznania kierujemy do Rodziców dzieci i młodzieży, którzy dostrzegają konieczność systematycznego rozwoju określonych zainteresowań dzieci i umożliwiają ich rozwój na prowadzonych przez naszą instytucję zajęciach.

 

 

2013-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook