czwartek, kwietnia 27, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
  • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Sprawozdanie z działalnosci MDK - II półrocze 2010

Informacja merytoryczna o działalności

Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w drugim półroczu  2010r.

Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeniach z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w drugim półroczu 2010r. z inicjatywy  Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, bądź z udziałem instytucji.

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała znów ponad 60 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Rozwijała działalność kinową wyświetlając kinowe premiery, grając pokazy specjalne (przedpremierowe), uruchamiając kolejne cykle filmowe (dla seniorów, dla dzieci objętych opieką MOPS). W opisywanym okresie wyświetlono w kinie, (nie licząc filmów  w cyklach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży), ponad 94 filmy, które podczas ponad 400 seansów zgromadziły kilkunastotysięczną publiczność(ponad 12.000 widzów).

Statystyki podsumowujące całoroczną działalność instytucji stanowią powód do radości i satysfakcji, ale działalność kulturalna to nie tylko imponujące czy sprawiające satysfakcję statystyki. Setki, czy tysiące nawet uczestników koncertów, imprez plenerowych  seansów filmowych są wartością, ale wartość, o której wiemy niewiele, albo nic, stanowią pojedyncze olśnienia wywołane filmem, wystawą, koncertem, wykładem, spotkaniem w ramach warsztatów. Jeśliby szukać hasła, które podsumowywałoby naszą działalność , lub stanowiło inspirację do pracy, mogłoby ono brzmieć tak; „Miejski Dom Kultury – producent pojedynczych olśnień”. Tym, co nas inspiruje w codziennej pracy jest nie chęć bycia zapamiętanymi z powodu dobrych statystyk na koniec okresów sprawozdawczych, ale chęć odgrywania roli miejsca, w którym rodzą się „pojedyncze olśnienia, które pomagają ludziom w wyborze zawodu albo czegoś innego”. Kultura nie opiera się, nie powinna się opierać, na prostym dodawaniu i mnożeniu, ale suma pojedynczych  nieskatalogowanych olśnień składa się na jakość życia kulturalnego danej społeczności.  Istnieje tu prosta zależność: im wyższa liczba olśnień tym wyższa jakość życia kulturalnego. Liczba widowisk odgrywa w tym pewną rolę, ale nie najistotniejszą, najistotniejsze w  pracy naszej instytucji powinny być: wytrwałość, ciągłość  i nakłady inwestycyjne. O wytrwałości i ciągłości działań traktuje niniejsze sprawozdanie. Inwestycje to temat na inną opowieść.            

1.

Edukacja kulturalna to podstawowe zadanie i jedna z racji istnienia  Miejskiego Domu Kultury. Cieszy wiec fakt, że proponowane przez nas inicjatywy edukacyjne spotykają się z zainteresowaniem mieszkańców, a prowadzone przez nas działania gromadzą coraz to nowych uczestników. Powodem do dumy i satysfakcji jest to , że działania te przynoszą owoce w postaci nagród dla pracujących przy Miejskim Domu Kultury zespołów występujących w ogólnopolskich konkursach i przeglądach.

W drugim półroczu 2010 r. realizowaliśmy:  

a) przedsięwzięcia zaadresowane do najmłodszych, przedszkolaków, cykliczne spotkania pt. „Filmowe przedszkole”,

b) kontynuowaliśmy z powodzeniem  projekt edukacji filmowej w ramach „Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej”, w którym oprócz uczniów ze szkół naszego miasta  uczestniczą uczniowie szkół z Chodzieży, Gościejewa, Gniezna. W kolejnej edycji  projektu bierze udział ponad 1.000 uczniów.    

c) rozwijają się warsztaty dziennikarskie. Młodzież przygotowuje comiesięczny biuletyn informacyjny Miejskiego Domu Kultury „Młode Miasto” , które liczy sobie 16 stron!.Do końca roku udało się już przygotować i opublikować 19 numerów pisma.  

d)  prowadziliśmy zajęcia w ramach  Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności dla osób 50 +. Spotkania te mają stałą kilkudziesięciosobową  publiczność. W drugim półroczu zrealizowaliśmy kilka takich spotkań, z których do najciekawszych należały:wykład „Grunwald bitwa , która przeszła do legendy”, spotkanie poświęcone twórczości Włodzimierza Wysockiego z prezentacja unikatowych materiałów filmowych.   

 e) prowadziliśmy cykl edukacyjny „Klasyka kina” przypominający arcydzieła sztuki filmowej. W minionym półroczu przypomnieliśmy np. genialny film Milosza Formana „Amadeusz”.

f) kontynuowaliśmy  warsztaty teatralne dla dzieci prowadzone przez szefową stowarzyszenia teatralno-edukacyjnego  „Stacja Szamocin” Lubę Zarębińską. Młodzież w ramach warsztatów przygotowywała spektakl pt.”Momo” . Spektakl wystawiono podczas dwudniowej imprezy teatralnej „Didaskalia 2011”  8 i 9 stycznia 2011r  .

g) pracę kontynuowała grupa muzykująca a capella. Chór The Hoor, który  tworzą amatorzy ,po półrocznej pracy pod dyrekcją Tomasza Kotwicy zanotował pierwszy sukces; drugie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie chórów poświęconym utworom kolędowym w styczniu 2011r.

h) sukcesem zakończyło się także minione półrocze dla grupy teatralnej Variete; Teatr Variete, prowadzony przez Katarzynę Kuczerepe Budzyńską zdobył główną nagrodę Grand Prix w Ogólnopolskim konkursie Teatrów Młodzieżowych „Melpomena” w Środzie Wielkopolskiej!.

W Konkursie tym nagrodzono ponadto reżyserkę za inscenizację i reżyserie spektaklu „6457” i wyróżniono Patrycję Serwatkę za rolę Dyrektora.

i) uruchomiliśmy także nowe przedsięwzięcie edukacyjne dla amatorów fotografii. To Mała Akademia Fotografii. Wykład inauguracyjny o początkach fotografii wygłosił Maciej Szymanowicz. Wykładom towarzyszą  najczęściej wernisaże wystaw fotografii.

j) nowym przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym jest proponowany dla dzieci objętych opieka MOPS  bezpłatny seans filmu . Prezentacje odbywają się raz w miesiącu. Gromadzą liczną publiczność.        

k) całkowicie nowym działaniem w drugim półroczu 2010r było powołanie  do życia warsztatów lepienia w glinie. Zajęcia zainicjowane z myślą o seniorach spotkały się z tak entuzjastycznym przyjęciem dzieci , młodzieży i dorosłych , że od 2011 realizujemy je w kilku grupach! W zajęciach tych uczestniczy także młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowaczego.

l) działaniem, które nosi znamiona działania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym jest także umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w seansach filmowych młodzieży z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Wągrowca i z Gołańczy, a także młodzieży z Bursy Szkolnej.

ł) warto wspomnieć o jednym jeszcze naszym działaniu w minionym półroczu. Działanie to z pozoru nie nosi znamion edukacyjnego przedsięwzięcia. To spotkania mam z najmniejszymi dziećmi podczas cotygodniowych spotkań pt. „Mama Cafe”. W spotkaniach tych jednak najmniejsze, kilkuletnie dzieci oprócz rozrywki , bierze udział w zajęciach, w których kształcą np. zdolności mana ulane. Udział w zajęciach jest oczywiści bezpłatny.    

m) nie rozwijamy w tym sprawozdaniu informacji o działaniach stałych sekcji pracujących w Miejskim Domu Kultury. Zakres ich działania nie zmniejszył się – pracuje sekcja taneczno-marszowa Fart, odbywają się spotkania w ramach zajęć plastycznych , tanecznych, fotograficznych, muzycznych (orkiestra), szachowych, chóralnych.       

Jesteśmy przekonani, że tym, co w sposób szczególny wyróżnia  naszą instytucję spośród innych prowadzących tego rodzaju działalność jest właśnie intensywna działalność edukacyjna. Planujemy kolejne przedsięwzięcia. 2011 rok przyniesie duży projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży ,ze środowisk o utrudnionym dostępie do kultury. Przedsięwzięcie nazywać się będzie „Ptaszarnia”. 

2.

W drugim półroczu 2010r.  Miejski Dom Kultury był organizatorem (lub współorganizatorem)  kilkudziesięciu  imprez. Wydarzenia kulturalne, artystyczne, społeczne i edukacyjne  przyciągały uczestników nie z naszego miasta ale i z miast sąsiednich. To dla nas powód do dumy i utwierdzenie w przekonaniu ,że przygotowaliśmy bardzo bogatą propozycję działań kulturalnych kierowanych  do  mieszkańców reprezentujących  wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Chronologia tych wydarzeń przedstawia się następująco:

04.07  w ramach Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Stop Powodzi zorganizowaliśmy koncert „Piosenki spod szczęśliwej gwiazdy” i przeprowadziliśmy zbiórkę, z której dochód przeznaczono dla ofiar lipcowej powodzi,

07-09.07 – VII Festiwal Filmów Niezależnych oraz Konkurs Filmów NIezależnych 5 minut z życia  codziennego.Podczas festiwalu  prezentowano filmy Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Tranzyt  oraz filmów nagrodzonych  w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym OFF Cinema 2009. Na konkurs nadesłano 23 filmy z całej Polski !

07-10.07 – Wielkopolskie Esperanckie Lato. Byliśmy organizatorem unikatowego przedsięwzięcia, które zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z całej Europy.   W ramach lata odbywały się pogadanki o jezyku esperanto, kurs języka esperanto dla mieszkańców, koncert  Jo-Mo , monodram „Doktor Esperanto” – o twórcy języka esperanto , monodram w wykonaniu Heleny Biskup.

12-16.07  - Plener plastyczny Wągrowiec – Osiek. Prace powstałe podczas pleneru zaprezentowano późna jesienią na wystawie poplenerowej w galerii Miejskiego Domu Kultury .

19.07 – Spektakl „Czarna skrzynka” Teatr Prób (współorganizacja – spektakl w Sali kina Miejskiego Domu Kultury).

21.07 – Koncert Chopin Symphony Jazz Project (współorganizacja – koncert w Amfiteatrze Miejskim)

23 .07 – Koncert Trzech Tenorów . Koncert przygotowany na Imieniny Miasta gromadzący licznie publiczność na Rynku.

23.07 – we współpracy z Klubem Słoneczna koncert na plaży pt. „Clubowy rytm plaży”,koncert muzyki klubowej ,

25.07 – Koncert Eleni. Koncert zorganizowany na Imieniny Miasta. Koncert zgromadził niezliczoną liczbę widzów na Rynku. Nas duma napawa fakt znakomitej Organizacji koncertu – również jego zabezpieczeni od strony technicznej.

29.07 – Drugie Publiczne Czytanie Biblii Ks. Jakuba Wujka poprzedzone koncertem zespołu gospel „Gospel Joy” . Czytano fragmenty Księgi Wyjścia.

31.07 – Koncert Songs of Pałuki – koncert w stylu Folk . Celem koncertu była promocja muzyki tradycyjnej pochodzącej z wielkopolski. Wykreowaliśmy zdarzenie artystyczne i koncert z zamysłem późniejszych Nagrań. Areną koncertu – Rynek .

01.08 – Koncert muzyki cygańskiej „Szczęśliwi Cyganie” w wykonaniu Miklosa Deki Czurei z zespołem (Rynek),

15.08 – Impreza plenerowa w Amfiteatrze Miejskim „Piknik Country” ,wystąpili Urszula Chojan z zespołem i The Medley,

20.08 – otwarcie Wystawy fotograficznej „Seniorzy my tez mamy pasje” – galeria MDK,

20.08 – Klubowe granie w Klubie Słoneczna (współorganizacja)

20-22.08 – turniej tańca Break Dance i imprezy towarzyszące – impreza zorganizowana w Klubie Słoneczna ciesząca się powodzeniem u młodzieży,  

 28.08 – Aloha – impreza w stylu hawajskim kończąca się Aloha House Party,

29.08 – zakończenie Lata na Pałukach – wybory Miss i koncert Bardabusz Orchestra,

03.09 – wernisaż Wystawy Fotografii Prasowej BZ WBK Press Foto 2010. Impreza zorganizowana wespół z Dziennikiem Rzeczpospolita i Bankiem Zachodnim BZ WBK,

18.09 – V Ogólnopolski Festiwal Diaporamy Cyfrowej – impreza pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej,

18.09 – spektakl dla dzieci „Nygusek” (współorganizacja – w ramach akcji Zyj i baw się bez przemocy w rodzinie),

20.09 – pokaz specjalny najnowszego filmu Jana Jakuba Kolskiego „Wenecja” – pokaz zrealizowany dla nauczycieli uczestniczących w projekcie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,

22.09 – wykład pt. „Grunwald bitwa, która przeszła do legendy” , o bitwie , w ramach wykładów Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności opowiadał Witold Maciejewski autor książek o tematyce historycznej i pasjonat bitwy,

23.09 – kolejne po wakacjach spotkanie w ramach cieszącego się niesłabnącym powodzeniem cyklu „Kino dla Pań”,- pokaz filmu „ W świeci kobiet”,

24.09 – koncert muzyki klubowej w Klubie Słoneczna – występ gwiazdy tej muzyki DJ Lui ,

25.09 – współorganizacja Festynu Razem Bezpieczniej – impreza zorganizowana na stadionie OSiR,

25.09 – wernisaż Wystawy fotografii „Chiny Tradycja i Kultura” – galeria MDK , fotografie Edwarda Grzegorza Funke, w ramach imprezy pokaz filmu „W góre Jangcy”,

25.09 – inauguracja nowego przedsięwzięcia – kino za 1 zł ( oferta dla osób mniej zamożnych – możliwość  obejrzenia filmu za symboliczna opłatą) – drugi seans – całkowicie bezpłatny zorganizowany dla dzieci objętych opieka MOPS (dzieci otrzymują bezpłatne wejściówki).

28.09 – spektakl „Klimakterium” na specjalne życzenie publiczności.

03.10 – kolejna odsłona projektu Dni Kultur Narodowych – Dzień 4 Irlandia. Gośc specjalny wieczoru – Diarmuid Johnson , multimedialny spektakl muzyczno-taneczny ‘Eachtra”,

04.10 – inauguracja nowego projektu przeznaczonego dla mam i ich najmłodszych pociech „Mama Cafe” – spotkanie mam wraz z dziećmi w przyjemnej i miłej atmosferze – zabawa i integracja ,

08.10ogólnopolska premiera filmu będącego adaptacją klasycznej komedii Alekssandra Fredry pt. „Śluby panieńskie”. Film wyświetlany w naszym kinie  do 21 października.

09.10 – koncert charytatywny pt.”Miłość niejedno ma imię „. W koncercie wystąpili Piotr Trella , Urszula Walaszczyk i Bogdan Ciesielski. Dochód z koncertu zasilił konto wągrowieckiego hospicjum.

10.10 – spotkania filmowe w ramach kina za 1 zł i seans przeznaczony dla dzieci objetych opieka MOPS.Seanse filmu  „Król Maciuś Pierwszy”,

11.10 – rusza jesienna edycja programu dla przedszkolaków pt. „Filmowe przedszkole” – w programie uczestniczą wszystkie wągrowieckie przedszkola,

15.10 – koncert muzyki rockowej – zespół Farbenlehre. Koncert zrealizowany w pubie El Toro.Koncert w ramach I Antyrasistowskiego Weekendu Sportowego Wągrowiec 2010 pt.”Na murawie w słusznej sprawie”

16.10 – I Antyrasistowski Weekend Sportowy „Na murawie w słusznej sprawie” ( miedzyszkolny turniej piłkarski, konferencja „Bezpieczna impreza masowa”, mecz towarzyski , pokaz filmu „Football Factory”) .Impreza zorganizowana z Załoga 62100. Imprezami towarzyszącymi były lekcje tolerancji w liceach.

18.10 – koncert dla hospicjum. Koncert Orkiestry z Danii – Hadsund Skoleorkester. Wstęp wolny.

22.10- wernisaż Wystawy fotograficznej „Wągrowiec wszystko inaczej” , na której zaprezentowane zostały prace pracującej przy Miejskim Domu Kultury Grupy Fotograficznej Odbitka.

23.10 – koncert z okazji Miedzynarodowego Dnia Muzyki. Wystąpiły chóry i  w recitalu chopinowskim Zafia Łałak(fortepian) i Adam Roszkowski (skrzypce). 

25.10 – inauguracja nowego projektu dla seniorów „Kino Seniora” – bilet na seans kosztuje 1 zł . Emisja filmu „Świadectwo”.

03.11 – inauguracja wykładów Małej Akademii Fotografii ( z historii rozwoju i zmian estetyki fotografii światowej i polskiej) . Wykład inauguracyjny pt.”Początki fotografii” wygłosił Maciej Szymanowicz,

05.11 – spektakl Teatru Ośmego Dnia „Teczki” – w ramach trasy pt. „Teatr Polska”,

09.11 – pokaz specjalny filmu „Droga” – znakomity film zrealizowany na podstawie nagradzanej powieści Cormaca McCarthy’ego nie miał dystrybucji kinowej. Nasze kino było jedynym (lub jednym z nielicznych ) które film ten pokazało widzom na dużym ekranie.

10.11 – impreza klubowa pt. „Independance” – taneczne rytmy. Impreza w Klubie Słoneczna.

11.11 – koncert chóru Poznańskie Słowiki , koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości ( sala kina MDK),

11.11 – specjalny pokaz filmu „Kucharze historii” ( w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości do każdego biletu porcja grochówki wojskowej gratis),

12.11 – filmy dla dzieci za 1 zł i dla dzieci objetych opieka MOPS. Seanse filmu „Kubuś i Hefalumpy”,

15.11 – seans otwarty niebiletowany – w ramach obchodów Roku Chopinowskiego „Chopin pragnienie miłości”,

23.11 – inauguracja zajęć w ramach warsztatów lepienia w glinie. Zajęcia cieszą się niezwykłą popularnością.

25.11 – happening dla młodzieży Self – destruction – wystąpiła Grupa Artystyczna „na przekór” Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu ,

25.11 – wieczór z Włodzimierzem Wysockim – prelekcja dr Marleny Zimnej  , pokaz zapisu dokumentalnego niezwykłych interpretacji pieśni Wysockiego z 1978r. przez gwiazdy polskiej sceny,wystawa fotografii „Wysocki, czy pamiętasz jeszcze tamten Dom”,

26.11 – impreza klubowa w Klubie Słoneczna – gwiazda muzyki klubowej DJ Micro,

26.11 – wernisaż Wystawy malarstwa i instalacji Andrzeja Mikołaja Sobolewskiego (galeria  MDK),

03.12 – koncert rockowy w El Toro – wystąpiły zespoły „Rosalium”, „Mossad” i jako gwiazda Yelram ,

04.12 – koncert otwarty Wigilie Pana Chopina na zakończenie Roku Chopinowskiego,

08.12 – spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Wyrwą z okazji wydania 1 tomu w cyklu „Szlak cysterski w Polsce Łekno-Wagrowiec” .Impreza zorganizowana wespół z Wydawnictwem Pejzaż,

09.12 – koncert dziękczynny pt.”Tak rośnie kultura” – koncert dla firm , instytucji i osób wspierających działalność Miejskiego Domu Kultury.Koncert ten to swoiste podsumowanie dwuletnich działań Miejskiego Domu Kultury podparte projekcją zdjęć z wernisaży , Wystaw, koncertów, festiwali , klubów , wykładów i wszystkich innych działań prowadzonych w i przez instytucję. Kulturalnym podarunkiem dla darczyńców był koncert zespołu Daga dana, którego wokalistka Dana Vynnytska (Ukraina) wprawiła w zachwyt publiczność.  

10.12 – gala Złotej Pieczęci 2010 – impreza przygotowana w całości przez Miejski Dom Kultury na zlecenie Powiatu Wagrowieckiego (wręczenia nagród  Powiatu Wągrowieckiego, koncert zespołu Daga-Dana, wernisaż fotografii prasowej Jerzego Mianowskiego),

18.12 – II Wągrowieckie Spotkania   Komiksowe Ligatura; wernisaż Wystawy Rzeczywistość społeczna w słowackim komiksie , spotkanie organizacyjne festiwalu street art., projekcja filmu „wyjście przez sklep z pamiątkami”

3.

Statystki obrazują także dobra pracę Kina Miejskiego Domu Kultury. W opisywanym okresie wyświetliliśmy 405 seansów (w ramach kina repertuarowego),które zgromadziły łącznie  12.855 widzów. Wyniki te nie obejmują seansów w ramach projektów edukacyjnych ( Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej , Filmowe Przedszkole). Piszemy „dobrą” a nie: „znakomitą”, ponieważ w analogicznym okresie roku 2009 podobną liczbę publiczności  zgromadziło 226 seansów. Zagraliśmy więc o ponad połowę seansów więcej, by uzyskać frekwencję zbliżoną do poprzedniego roku. Dowodzi to naszym zdaniem dwóch rzeczy; dalszego spadku zamożności mieszkańców (bariera finansowa) , zapóźnienia technologicznego naszego kina ( klienci posiadający środki finansowe wyjeżdżają do Poznania, by korzystać z kina w nowoczesnej technologii  3D). Wnioski wydają się być oczywiste; bez technologicznego skoku kondycja repertuarowa, frekwencyjna i finansowa kina zacznie słabnąć.

Prowadzone przez nas Kino regularnie już prezentuje filmy premierowo i gromadzi publiczność na specjalnych seansach przedpremierowych ważnych filmów (filmy o tematyce historycznej, religijnej).

Ważne w pracy kina w ubiegłym półroczu były:

- Ogólnopolski Festiwal Filmów Niezależnych „5 minut z życia”. Kolejna  już edycja festiwalu, który wpisał się w pejzaż ogólnopolskich przeglądów i festiwali poświęconych kinu niezależnemu.

Działalność swoją prowadził Klub Filmowy Miejskiego Domu Kultury, w ramach którego podczas regularnych spotkań od października do grudnia zaprezentowano publiczności  6 ambitnych propozycji filmowych.

Realizowaliśmy z powodzeniem kolejny sezon działalności edukacyjnej w ramach ogólnopolskiego projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. W drugim sezonie prowadzonego przez Miejski Dom Kultury projektu uczestniczyło w spotkaniach ponad tysiąc uczniów.

Kontynuowaliśmy cieszący się nieustającym zainteresowaniem kobiecej części publiczności cykl „Kino dla Pań”, w ramach którego w miesiącach wrzesień-grudzień wyświetlono 4 filmy. Seanse poprzedzone były losowaniem licznych nagród, a kończyły się zawsze towarzyskimi spotkaniami przy kawie.

Kontynuowaliśmy cykl  „Klasyka kina „ w ramach którego prezentuje się wyjątkowe w historii kina produkcje. Ubiegłoroczny cykl zamykał obraz Milosza Formana „Amadeusz”.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczący się języka angielskiego korzystali z seansów w ramach  „Kina angielskiego” , gdzie film grany jest w oryginalnej wersji językowej. W comiesięcznych seansach uczestniczy ponad stu licealistów.

4.

Tym, co wyróżnia naszą instytucję spośród jej podobnych jest zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze społecznym.

W ubiegłym półroczu współorganizowaliśmy imprezy wspierające wągrowieckie hospicjum, zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży objętym   opieką MOPS bezpłatne uczestnictwo w specjalnych seansach filmowych, umożliwiliśmy młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nieodpłatne korzystanie z seansów filmowych gracy w zwykłe dni tygodnia, podjęliśmy współpracę z MOPiRPA w zakresie realizowania przedstawień o charakterze profilaktycznym.

Faktem , który z pewnością zasługuje na podkreślenie jest zaangażowanie  instytucji w losy pojedynczych ludzi. To zaangażowanie umożliwiło w ubiegłym półroczu dwóm osobom skorzystanie ze specjalnego programu dla stażystów uruchomionego w Miejskim Domu Kultury we współpracy z Poznańskim Oddziałem Fundacji Kawalerów Maltańskich.  

5.

Nasza instytucja wiele zawdzięcza przedsiębiorcom. W tym sprawozdaniu pragniemy podziękować wszystkim tym , którzy w najróżniejszy sposób wspierają Miejski Dom Kultury. Dla nich raz w roku grać będziemy specjalny koncert dziękczynny. W ubiegłym roku zapoczątkowaliśmy tę tradycję koncertem pt. „Tak rośnie kultura” (9 grudnia 2010r).

6.

Naszą pracę adresujemy także do szkół, stowarzyszeń, instytucji pracujących w naszym mieście. Jesteśmy przekonani, że służąc zapleczem w postaci infrastruktury (sala kina, mniejsze sale, organizując specjalne projekty edukacyjne ) umożliwiamy tym podmiotom ich własną pracę i pomagamy im ja rozwijać. Dyrektorom jednostek, prezesom stowarzyszeń i organizacji słowa podziękowania i wyrazy  wdzięczności za szeroką i owocną współpracę .

7.

W ubiegłym półroczu Miejski Dom Kultury odpowiedzialny był w całości za przygotowanie i realizację programu artystycznego związanego z obchodami Imienin Miasta. Recenzje, które program przygotowany przez nas zebrał u mieszkańców miasta i w lokalnej prasie pozwalają mniemać ,że praca ta została wykonana dobrze. Zaprezentowaliśmy mieszkańcom program różnorodny ( od sztuki wysokiej gromadzącej publiczność o wyrobionym smaku muzycznym) do sztuki popularnej (gromadzącej publiczność poszukującą rozrywki i widowiska ). Oba te programy zyskały uznanie widzów , gromadząc licznie ( w przypadku Koncertu Eleni nawet nieoczekiwanie liczną , z trudem mieszcząca się na płycie Rynku ) publiczność.

8.

Satysfakcją i dumą napawa fakt, że praca , która uczyniliśmy podstawowym zadaniem instytucji – wszechstronna działalność edukacyjna przyniosła w minionym półroczu pierwsze owoce. Grupa muzykująca a capella - Chór  amatorów The Hoor, po półrocznej pracy pod dyrekcją Tomasza Kotwicy zanotował pierwszy sukces; drugie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie chórów poświęconym utworom kolędowym w styczniu 2011r.,sukcesem także minione półrocze zakończyła grupa teatralna Variete; Teatr Variete, prowadzony przez Katarzynę Kuczerepe Budzyńską zdobył główną nagrodę Grand Prix w Ogólnopolskim konkursie Teatrów Młodzieżowych „Melpomena” w Środzie Wielkopolskiej!.

9.

Sprawozdanie nie odnotowuje pracy stałych sekcji, klubów i warsztatów. Ta codzienność każdej instytucji kultury  ma jednak swoją nie do przecenienia wartość. Podziękowania należą się prowadzącym te zajęcia, słowa uznania Rodzicom dzieci i młodzieży, którzy dostrzegają konieczność systematycznego rozwoju określonych zainteresowań dzieci i umożliwiają ich krystalizację m.inn. na prowadzonych przez naszą instytucję zajęciach.

2011-02-16

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


czw kwi 27
Ozzy
czw kwi 27
Wściekłość
czw kwi 27
Chata
pią kwi 28
Wściekłość
pią kwi 28
Chata
pią kwi 28
Dzieciak rządzi


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook
film izle