wtorek, sierpnia 22, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
  • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Sprawozdanie z działalnosci MDK - II półrocze 2010

Informacja merytoryczna o działalności

Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w drugim półroczu  2010r.

Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeniach z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w drugim półroczu 2010r. z inicjatywy  Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, bądź z udziałem instytucji.

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała znów ponad 60 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Rozwijała działalność kinową wyświetlając kinowe premiery, grając pokazy specjalne (przedpremierowe), uruchamiając kolejne cykle filmowe (dla seniorów, dla dzieci objętych opieką MOPS). W opisywanym okresie wyświetlono w kinie, (nie licząc filmów  w cyklach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży), ponad 94 filmy, które podczas ponad 400 seansów zgromadziły kilkunastotysięczną publiczność(ponad 12.000 widzów).

Statystyki podsumowujące całoroczną działalność instytucji stanowią powód do radości i satysfakcji, ale działalność kulturalna to nie tylko imponujące czy sprawiające satysfakcję statystyki. Setki, czy tysiące nawet uczestników koncertów, imprez plenerowych  seansów filmowych są wartością, ale wartość, o której wiemy niewiele, albo nic, stanowią pojedyncze olśnienia wywołane filmem, wystawą, koncertem, wykładem, spotkaniem w ramach warsztatów. Jeśliby szukać hasła, które podsumowywałoby naszą działalność , lub stanowiło inspirację do pracy, mogłoby ono brzmieć tak; „Miejski Dom Kultury – producent pojedynczych olśnień”. Tym, co nas inspiruje w codziennej pracy jest nie chęć bycia zapamiętanymi z powodu dobrych statystyk na koniec okresów sprawozdawczych, ale chęć odgrywania roli miejsca, w którym rodzą się „pojedyncze olśnienia, które pomagają ludziom w wyborze zawodu albo czegoś innego”. Kultura nie opiera się, nie powinna się opierać, na prostym dodawaniu i mnożeniu, ale suma pojedynczych  nieskatalogowanych olśnień składa się na jakość życia kulturalnego danej społeczności.  Istnieje tu prosta zależność: im wyższa liczba olśnień tym wyższa jakość życia kulturalnego. Liczba widowisk odgrywa w tym pewną rolę, ale nie najistotniejszą, najistotniejsze w  pracy naszej instytucji powinny być: wytrwałość, ciągłość  i nakłady inwestycyjne. O wytrwałości i ciągłości działań traktuje niniejsze sprawozdanie. Inwestycje to temat na inną opowieść.            

1.

Edukacja kulturalna to podstawowe zadanie i jedna z racji istnienia  Miejskiego Domu Kultury. Cieszy wiec fakt, że proponowane przez nas inicjatywy edukacyjne spotykają się z zainteresowaniem mieszkańców, a prowadzone przez nas działania gromadzą coraz to nowych uczestników. Powodem do dumy i satysfakcji jest to , że działania te przynoszą owoce w postaci nagród dla pracujących przy Miejskim Domu Kultury zespołów występujących w ogólnopolskich konkursach i przeglądach.

W drugim półroczu 2010 r. realizowaliśmy:  

a) przedsięwzięcia zaadresowane do najmłodszych, przedszkolaków, cykliczne spotkania pt. „Filmowe przedszkole”,

b) kontynuowaliśmy z powodzeniem  projekt edukacji filmowej w ramach „Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej”, w którym oprócz uczniów ze szkół naszego miasta  uczestniczą uczniowie szkół z Chodzieży, Gościejewa, Gniezna. W kolejnej edycji  projektu bierze udział ponad 1.000 uczniów.    

c) rozwijają się warsztaty dziennikarskie. Młodzież przygotowuje comiesięczny biuletyn informacyjny Miejskiego Domu Kultury „Młode Miasto” , które liczy sobie 16 stron!.Do końca roku udało się już przygotować i opublikować 19 numerów pisma.  

d)  prowadziliśmy zajęcia w ramach  Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności dla osób 50 +. Spotkania te mają stałą kilkudziesięciosobową  publiczność. W drugim półroczu zrealizowaliśmy kilka takich spotkań, z których do najciekawszych należały:wykład „Grunwald bitwa , która przeszła do legendy”, spotkanie poświęcone twórczości Włodzimierza Wysockiego z prezentacja unikatowych materiałów filmowych.   

 e) prowadziliśmy cykl edukacyjny „Klasyka kina” przypominający arcydzieła sztuki filmowej. W minionym półroczu przypomnieliśmy np. genialny film Milosza Formana „Amadeusz”.

f) kontynuowaliśmy  warsztaty teatralne dla dzieci prowadzone przez szefową stowarzyszenia teatralno-edukacyjnego  „Stacja Szamocin” Lubę Zarębińską. Młodzież w ramach warsztatów przygotowywała spektakl pt.”Momo” . Spektakl wystawiono podczas dwudniowej imprezy teatralnej „Didaskalia 2011”  8 i 9 stycznia 2011r  .

g) pracę kontynuowała grupa muzykująca a capella. Chór The Hoor, który  tworzą amatorzy ,po półrocznej pracy pod dyrekcją Tomasza Kotwicy zanotował pierwszy sukces; drugie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie chórów poświęconym utworom kolędowym w styczniu 2011r.

h) sukcesem zakończyło się także minione półrocze dla grupy teatralnej Variete; Teatr Variete, prowadzony przez Katarzynę Kuczerepe Budzyńską zdobył główną nagrodę Grand Prix w Ogólnopolskim konkursie Teatrów Młodzieżowych „Melpomena” w Środzie Wielkopolskiej!.

W Konkursie tym nagrodzono ponadto reżyserkę za inscenizację i reżyserie spektaklu „6457” i wyróżniono Patrycję Serwatkę za rolę Dyrektora.

i) uruchomiliśmy także nowe przedsięwzięcie edukacyjne dla amatorów fotografii. To Mała Akademia Fotografii. Wykład inauguracyjny o początkach fotografii wygłosił Maciej Szymanowicz. Wykładom towarzyszą  najczęściej wernisaże wystaw fotografii.

j) nowym przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym jest proponowany dla dzieci objętych opieka MOPS  bezpłatny seans filmu . Prezentacje odbywają się raz w miesiącu. Gromadzą liczną publiczność.        

k) całkowicie nowym działaniem w drugim półroczu 2010r było powołanie  do życia warsztatów lepienia w glinie. Zajęcia zainicjowane z myślą o seniorach spotkały się z tak entuzjastycznym przyjęciem dzieci , młodzieży i dorosłych , że od 2011 realizujemy je w kilku grupach! W zajęciach tych uczestniczy także młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowaczego.

l) działaniem, które nosi znamiona działania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym jest także umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w seansach filmowych młodzieży z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Wągrowca i z Gołańczy, a także młodzieży z Bursy Szkolnej.

ł) warto wspomnieć o jednym jeszcze naszym działaniu w minionym półroczu. Działanie to z pozoru nie nosi znamion edukacyjnego przedsięwzięcia. To spotkania mam z najmniejszymi dziećmi podczas cotygodniowych spotkań pt. „Mama Cafe”. W spotkaniach tych jednak najmniejsze, kilkuletnie dzieci oprócz rozrywki , bierze udział w zajęciach, w których kształcą np. zdolności mana ulane. Udział w zajęciach jest oczywiści bezpłatny.    

m) nie rozwijamy w tym sprawozdaniu informacji o działaniach stałych sekcji pracujących w Miejskim Domu Kultury. Zakres ich działania nie zmniejszył się – pracuje sekcja taneczno-marszowa Fart, odbywają się spotkania w ramach zajęć plastycznych , tanecznych, fotograficznych, muzycznych (orkiestra), szachowych, chóralnych.       

Jesteśmy przekonani, że tym, co w sposób szczególny wyróżnia  naszą instytucję spośród innych prowadzących tego rodzaju działalność jest właśnie intensywna działalność edukacyjna. Planujemy kolejne przedsięwzięcia. 2011 rok przyniesie duży projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży ,ze środowisk o utrudnionym dostępie do kultury. Przedsięwzięcie nazywać się będzie „Ptaszarnia”. 

2.

W drugim półroczu 2010r.  Miejski Dom Kultury był organizatorem (lub współorganizatorem)  kilkudziesięciu  imprez. Wydarzenia kulturalne, artystyczne, społeczne i edukacyjne  przyciągały uczestników nie z naszego miasta ale i z miast sąsiednich. To dla nas powód do dumy i utwierdzenie w przekonaniu ,że przygotowaliśmy bardzo bogatą propozycję działań kulturalnych kierowanych  do  mieszkańców reprezentujących  wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Chronologia tych wydarzeń przedstawia się następująco:

04.07  w ramach Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Stop Powodzi zorganizowaliśmy koncert „Piosenki spod szczęśliwej gwiazdy” i przeprowadziliśmy zbiórkę, z której dochód przeznaczono dla ofiar lipcowej powodzi,

07-09.07 – VII Festiwal Filmów Niezależnych oraz Konkurs Filmów NIezależnych 5 minut z życia  codziennego.Podczas festiwalu  prezentowano filmy Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Tranzyt  oraz filmów nagrodzonych  w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym OFF Cinema 2009. Na konkurs nadesłano 23 filmy z całej Polski !

07-10.07 – Wielkopolskie Esperanckie Lato. Byliśmy organizatorem unikatowego przedsięwzięcia, które zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z całej Europy.   W ramach lata odbywały się pogadanki o jezyku esperanto, kurs języka esperanto dla mieszkańców, koncert  Jo-Mo , monodram „Doktor Esperanto” – o twórcy języka esperanto , monodram w wykonaniu Heleny Biskup.

12-16.07  - Plener plastyczny Wągrowiec – Osiek. Prace powstałe podczas pleneru zaprezentowano późna jesienią na wystawie poplenerowej w galerii Miejskiego Domu Kultury .

19.07 – Spektakl „Czarna skrzynka” Teatr Prób (współorganizacja – spektakl w Sali kina Miejskiego Domu Kultury).

21.07 – Koncert Chopin Symphony Jazz Project (współorganizacja – koncert w Amfiteatrze Miejskim)

23 .07 – Koncert Trzech Tenorów . Koncert przygotowany na Imieniny Miasta gromadzący licznie publiczność na Rynku.

23.07 – we współpracy z Klubem Słoneczna koncert na plaży pt. „Clubowy rytm plaży”,koncert muzyki klubowej ,

25.07 – Koncert Eleni. Koncert zorganizowany na Imieniny Miasta. Koncert zgromadził niezliczoną liczbę widzów na Rynku. Nas duma napawa fakt znakomitej Organizacji koncertu – również jego zabezpieczeni od strony technicznej.

29.07 – Drugie Publiczne Czytanie Biblii Ks. Jakuba Wujka poprzedzone koncertem zespołu gospel „Gospel Joy” . Czytano fragmenty Księgi Wyjścia.

31.07 – Koncert Songs of Pałuki – koncert w stylu Folk . Celem koncertu była promocja muzyki tradycyjnej pochodzącej z wielkopolski. Wykreowaliśmy zdarzenie artystyczne i koncert z zamysłem późniejszych Nagrań. Areną koncertu – Rynek .

01.08 – Koncert muzyki cygańskiej „Szczęśliwi Cyganie” w wykonaniu Miklosa Deki Czurei z zespołem (Rynek),

15.08 – Impreza plenerowa w Amfiteatrze Miejskim „Piknik Country” ,wystąpili Urszula Chojan z zespołem i The Medley,

20.08 – otwarcie Wystawy fotograficznej „Seniorzy my tez mamy pasje” – galeria MDK,

20.08 – Klubowe granie w Klubie Słoneczna (współorganizacja)

20-22.08 – turniej tańca Break Dance i imprezy towarzyszące – impreza zorganizowana w Klubie Słoneczna ciesząca się powodzeniem u młodzieży,  

 28.08 – Aloha – impreza w stylu hawajskim kończąca się Aloha House Party,

29.08 – zakończenie Lata na Pałukach – wybory Miss i koncert Bardabusz Orchestra,

03.09 – wernisaż Wystawy Fotografii Prasowej BZ WBK Press Foto 2010. Impreza zorganizowana wespół z Dziennikiem Rzeczpospolita i Bankiem Zachodnim BZ WBK,

18.09 – V Ogólnopolski Festiwal Diaporamy Cyfrowej – impreza pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej,

18.09 – spektakl dla dzieci „Nygusek” (współorganizacja – w ramach akcji Zyj i baw się bez przemocy w rodzinie),

20.09 – pokaz specjalny najnowszego filmu Jana Jakuba Kolskiego „Wenecja” – pokaz zrealizowany dla nauczycieli uczestniczących w projekcie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,

22.09 – wykład pt. „Grunwald bitwa, która przeszła do legendy” , o bitwie , w ramach wykładów Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności opowiadał Witold Maciejewski autor książek o tematyce historycznej i pasjonat bitwy,

23.09 – kolejne po wakacjach spotkanie w ramach cieszącego się niesłabnącym powodzeniem cyklu „Kino dla Pań”,- pokaz filmu „ W świeci kobiet”,

24.09 – koncert muzyki klubowej w Klubie Słoneczna – występ gwiazdy tej muzyki DJ Lui ,

25.09 – współorganizacja Festynu Razem Bezpieczniej – impreza zorganizowana na stadionie OSiR,

25.09 – wernisaż Wystawy fotografii „Chiny Tradycja i Kultura” – galeria MDK , fotografie Edwarda Grzegorza Funke, w ramach imprezy pokaz filmu „W góre Jangcy”,

25.09 – inauguracja nowego przedsięwzięcia – kino za 1 zł ( oferta dla osób mniej zamożnych – możliwość  obejrzenia filmu za symboliczna opłatą) – drugi seans – całkowicie bezpłatny zorganizowany dla dzieci objętych opieka MOPS (dzieci otrzymują bezpłatne wejściówki).

28.09 – spektakl „Klimakterium” na specjalne życzenie publiczności.

03.10 – kolejna odsłona projektu Dni Kultur Narodowych – Dzień 4 Irlandia. Gośc specjalny wieczoru – Diarmuid Johnson , multimedialny spektakl muzyczno-taneczny ‘Eachtra”,

04.10 – inauguracja nowego projektu przeznaczonego dla mam i ich najmłodszych pociech „Mama Cafe” – spotkanie mam wraz z dziećmi w przyjemnej i miłej atmosferze – zabawa i integracja ,

08.10ogólnopolska premiera filmu będącego adaptacją klasycznej komedii Alekssandra Fredry pt. „Śluby panieńskie”. Film wyświetlany w naszym kinie  do 21 października.

09.10 – koncert charytatywny pt.”Miłość niejedno ma imię „. W koncercie wystąpili Piotr Trella , Urszula Walaszczyk i Bogdan Ciesielski. Dochód z koncertu zasilił konto wągrowieckiego hospicjum.

10.10 – spotkania filmowe w ramach kina za 1 zł i seans przeznaczony dla dzieci objetych opieka MOPS.Seanse filmu  „Król Maciuś Pierwszy”,

11.10 – rusza jesienna edycja programu dla przedszkolaków pt. „Filmowe przedszkole” – w programie uczestniczą wszystkie wągrowieckie przedszkola,

15.10 – koncert muzyki rockowej – zespół Farbenlehre. Koncert zrealizowany w pubie El Toro.Koncert w ramach I Antyrasistowskiego Weekendu Sportowego Wągrowiec 2010 pt.”Na murawie w słusznej sprawie”

16.10 – I Antyrasistowski Weekend Sportowy „Na murawie w słusznej sprawie” ( miedzyszkolny turniej piłkarski, konferencja „Bezpieczna impreza masowa”, mecz towarzyski , pokaz filmu „Football Factory”) .Impreza zorganizowana z Załoga 62100. Imprezami towarzyszącymi były lekcje tolerancji w liceach.

18.10 – koncert dla hospicjum. Koncert Orkiestry z Danii – Hadsund Skoleorkester. Wstęp wolny.

22.10- wernisaż Wystawy fotograficznej „Wągrowiec wszystko inaczej” , na której zaprezentowane zostały prace pracującej przy Miejskim Domu Kultury Grupy Fotograficznej Odbitka.

23.10 – koncert z okazji Miedzynarodowego Dnia Muzyki. Wystąpiły chóry i  w recitalu chopinowskim Zafia Łałak(fortepian) i Adam Roszkowski (skrzypce). 

25.10 – inauguracja nowego projektu dla seniorów „Kino Seniora” – bilet na seans kosztuje 1 zł . Emisja filmu „Świadectwo”.

03.11 – inauguracja wykładów Małej Akademii Fotografii ( z historii rozwoju i zmian estetyki fotografii światowej i polskiej) . Wykład inauguracyjny pt.”Początki fotografii” wygłosił Maciej Szymanowicz,

05.11 – spektakl Teatru Ośmego Dnia „Teczki” – w ramach trasy pt. „Teatr Polska”,

09.11 – pokaz specjalny filmu „Droga” – znakomity film zrealizowany na podstawie nagradzanej powieści Cormaca McCarthy’ego nie miał dystrybucji kinowej. Nasze kino było jedynym (lub jednym z nielicznych ) które film ten pokazało widzom na dużym ekranie.

10.11 – impreza klubowa pt. „Independance” – taneczne rytmy. Impreza w Klubie Słoneczna.

11.11 – koncert chóru Poznańskie Słowiki , koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości ( sala kina MDK),

11.11 – specjalny pokaz filmu „Kucharze historii” ( w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości do każdego biletu porcja grochówki wojskowej gratis),

12.11 – filmy dla dzieci za 1 zł i dla dzieci objetych opieka MOPS. Seanse filmu „Kubuś i Hefalumpy”,

15.11 – seans otwarty niebiletowany – w ramach obchodów Roku Chopinowskiego „Chopin pragnienie miłości”,

23.11 – inauguracja zajęć w ramach warsztatów lepienia w glinie. Zajęcia cieszą się niezwykłą popularnością.

25.11 – happening dla młodzieży Self – destruction – wystąpiła Grupa Artystyczna „na przekór” Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu ,

25.11 – wieczór z Włodzimierzem Wysockim – prelekcja dr Marleny Zimnej  , pokaz zapisu dokumentalnego niezwykłych interpretacji pieśni Wysockiego z 1978r. przez gwiazdy polskiej sceny,wystawa fotografii „Wysocki, czy pamiętasz jeszcze tamten Dom”,

26.11 – impreza klubowa w Klubie Słoneczna – gwiazda muzyki klubowej DJ Micro,

26.11 – wernisaż Wystawy malarstwa i instalacji Andrzeja Mikołaja Sobolewskiego (galeria  MDK),

03.12 – koncert rockowy w El Toro – wystąpiły zespoły „Rosalium”, „Mossad” i jako gwiazda Yelram ,

04.12 – koncert otwarty Wigilie Pana Chopina na zakończenie Roku Chopinowskiego,

08.12 – spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Wyrwą z okazji wydania 1 tomu w cyklu „Szlak cysterski w Polsce Łekno-Wagrowiec” .Impreza zorganizowana wespół z Wydawnictwem Pejzaż,

09.12 – koncert dziękczynny pt.”Tak rośnie kultura” – koncert dla firm , instytucji i osób wspierających działalność Miejskiego Domu Kultury.Koncert ten to swoiste podsumowanie dwuletnich działań Miejskiego Domu Kultury podparte projekcją zdjęć z wernisaży , Wystaw, koncertów, festiwali , klubów , wykładów i wszystkich innych działań prowadzonych w i przez instytucję. Kulturalnym podarunkiem dla darczyńców był koncert zespołu Daga dana, którego wokalistka Dana Vynnytska (Ukraina) wprawiła w zachwyt publiczność.  

10.12 – gala Złotej Pieczęci 2010 – impreza przygotowana w całości przez Miejski Dom Kultury na zlecenie Powiatu Wagrowieckiego (wręczenia nagród  Powiatu Wągrowieckiego, koncert zespołu Daga-Dana, wernisaż fotografii prasowej Jerzego Mianowskiego),

18.12 – II Wągrowieckie Spotkania   Komiksowe Ligatura; wernisaż Wystawy Rzeczywistość społeczna w słowackim komiksie , spotkanie organizacyjne festiwalu street art., projekcja filmu „wyjście przez sklep z pamiątkami”

3.

Statystki obrazują także dobra pracę Kina Miejskiego Domu Kultury. W opisywanym okresie wyświetliliśmy 405 seansów (w ramach kina repertuarowego),które zgromadziły łącznie  12.855 widzów. Wyniki te nie obejmują seansów w ramach projektów edukacyjnych ( Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej , Filmowe Przedszkole). Piszemy „dobrą” a nie: „znakomitą”, ponieważ w analogicznym okresie roku 2009 podobną liczbę publiczności  zgromadziło 226 seansów. Zagraliśmy więc o ponad połowę seansów więcej, by uzyskać frekwencję zbliżoną do poprzedniego roku. Dowodzi to naszym zdaniem dwóch rzeczy; dalszego spadku zamożności mieszkańców (bariera finansowa) , zapóźnienia technologicznego naszego kina ( klienci posiadający środki finansowe wyjeżdżają do Poznania, by korzystać z kina w nowoczesnej technologii  3D). Wnioski wydają się być oczywiste; bez technologicznego skoku kondycja repertuarowa, frekwencyjna i finansowa kina zacznie słabnąć.

Prowadzone przez nas Kino regularnie już prezentuje filmy premierowo i gromadzi publiczność na specjalnych seansach przedpremierowych ważnych filmów (filmy o tematyce historycznej, religijnej).

Ważne w pracy kina w ubiegłym półroczu były:

- Ogólnopolski Festiwal Filmów Niezależnych „5 minut z życia”. Kolejna  już edycja festiwalu, który wpisał się w pejzaż ogólnopolskich przeglądów i festiwali poświęconych kinu niezależnemu.

Działalność swoją prowadził Klub Filmowy Miejskiego Domu Kultury, w ramach którego podczas regularnych spotkań od października do grudnia zaprezentowano publiczności  6 ambitnych propozycji filmowych.

Realizowaliśmy z powodzeniem kolejny sezon działalności edukacyjnej w ramach ogólnopolskiego projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. W drugim sezonie prowadzonego przez Miejski Dom Kultury projektu uczestniczyło w spotkaniach ponad tysiąc uczniów.

Kontynuowaliśmy cieszący się nieustającym zainteresowaniem kobiecej części publiczności cykl „Kino dla Pań”, w ramach którego w miesiącach wrzesień-grudzień wyświetlono 4 filmy. Seanse poprzedzone były losowaniem licznych nagród, a kończyły się zawsze towarzyskimi spotkaniami przy kawie.

Kontynuowaliśmy cykl  „Klasyka kina „ w ramach którego prezentuje się wyjątkowe w historii kina produkcje. Ubiegłoroczny cykl zamykał obraz Milosza Formana „Amadeusz”.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczący się języka angielskiego korzystali z seansów w ramach  „Kina angielskiego” , gdzie film grany jest w oryginalnej wersji językowej. W comiesięcznych seansach uczestniczy ponad stu licealistów.

4.

Tym, co wyróżnia naszą instytucję spośród jej podobnych jest zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze społecznym.

W ubiegłym półroczu współorganizowaliśmy imprezy wspierające wągrowieckie hospicjum, zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży objętym   opieką MOPS bezpłatne uczestnictwo w specjalnych seansach filmowych, umożliwiliśmy młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nieodpłatne korzystanie z seansów filmowych gracy w zwykłe dni tygodnia, podjęliśmy współpracę z MOPiRPA w zakresie realizowania przedstawień o charakterze profilaktycznym.

Faktem , który z pewnością zasługuje na podkreślenie jest zaangażowanie  instytucji w losy pojedynczych ludzi. To zaangażowanie umożliwiło w ubiegłym półroczu dwóm osobom skorzystanie ze specjalnego programu dla stażystów uruchomionego w Miejskim Domu Kultury we współpracy z Poznańskim Oddziałem Fundacji Kawalerów Maltańskich.  

5.

Nasza instytucja wiele zawdzięcza przedsiębiorcom. W tym sprawozdaniu pragniemy podziękować wszystkim tym , którzy w najróżniejszy sposób wspierają Miejski Dom Kultury. Dla nich raz w roku grać będziemy specjalny koncert dziękczynny. W ubiegłym roku zapoczątkowaliśmy tę tradycję koncertem pt. „Tak rośnie kultura” (9 grudnia 2010r).

6.

Naszą pracę adresujemy także do szkół, stowarzyszeń, instytucji pracujących w naszym mieście. Jesteśmy przekonani, że służąc zapleczem w postaci infrastruktury (sala kina, mniejsze sale, organizując specjalne projekty edukacyjne ) umożliwiamy tym podmiotom ich własną pracę i pomagamy im ja rozwijać. Dyrektorom jednostek, prezesom stowarzyszeń i organizacji słowa podziękowania i wyrazy  wdzięczności za szeroką i owocną współpracę .

7.

W ubiegłym półroczu Miejski Dom Kultury odpowiedzialny był w całości za przygotowanie i realizację programu artystycznego związanego z obchodami Imienin Miasta. Recenzje, które program przygotowany przez nas zebrał u mieszkańców miasta i w lokalnej prasie pozwalają mniemać ,że praca ta została wykonana dobrze. Zaprezentowaliśmy mieszkańcom program różnorodny ( od sztuki wysokiej gromadzącej publiczność o wyrobionym smaku muzycznym) do sztuki popularnej (gromadzącej publiczność poszukującą rozrywki i widowiska ). Oba te programy zyskały uznanie widzów , gromadząc licznie ( w przypadku Koncertu Eleni nawet nieoczekiwanie liczną , z trudem mieszcząca się na płycie Rynku ) publiczność.

8.

Satysfakcją i dumą napawa fakt, że praca , która uczyniliśmy podstawowym zadaniem instytucji – wszechstronna działalność edukacyjna przyniosła w minionym półroczu pierwsze owoce. Grupa muzykująca a capella - Chór  amatorów The Hoor, po półrocznej pracy pod dyrekcją Tomasza Kotwicy zanotował pierwszy sukces; drugie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie chórów poświęconym utworom kolędowym w styczniu 2011r.,sukcesem także minione półrocze zakończyła grupa teatralna Variete; Teatr Variete, prowadzony przez Katarzynę Kuczerepe Budzyńską zdobył główną nagrodę Grand Prix w Ogólnopolskim konkursie Teatrów Młodzieżowych „Melpomena” w Środzie Wielkopolskiej!.

9.

Sprawozdanie nie odnotowuje pracy stałych sekcji, klubów i warsztatów. Ta codzienność każdej instytucji kultury  ma jednak swoją nie do przecenienia wartość. Podziękowania należą się prowadzącym te zajęcia, słowa uznania Rodzicom dzieci i młodzieży, którzy dostrzegają konieczność systematycznego rozwoju określonych zainteresowań dzieci i umożliwiają ich krystalizację m.inn. na prowadzonych przez naszą instytucję zajęciach.

2011-02-16

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook