wtorek, sierpnia 22, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
  • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Sprawozdanie z działalnosci MDK - II Półrocze 2011

Informacja merytoryczna o działalności Miejskiego Domu Kultury w
Wągrowcu w drugim półroczu 2011r.


Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w drugim półroczu 2011r. z inicjatywy Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, bądź z udziałem instytucji.

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała ponad 80 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Rozwijała działalność kinową, wyświetlając kinowe premiery, grając pokazy specjalne (przedpremierowe). W opisywanym okresie wyświetlono w kinie, (nie licząc filmów w cyklach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży), 63 filmy, które podczas 532 seansów zgromadziły 23 tysięczna publiczność  (23 816 widzów!).

W opisywanym półroczu Kino MDK dokonało technologicznego skoku w dziedzinie  techniki kinowej – zainstalowano w kinie Miejskiego  Domu Kultury nowoczesną aparaturę projekcyjną umożliwiającą wyświetlanie filmów w technice cyfrowej i w formacie 3D. Ta inwestycja umożliwiła świetne wyniki frekwencyjne. Dla instytucji jest to kluczowa inwestycja, która pozwoli na utrzymanie kondycji repertuarowej, frekwencyjnej i finansowej.

Inwestycję sfinansowano dzięki leasingowi operacyjnemu.

W kinie Miejskiego Domu Kultury zainstalowano nowoczesną aparaturę projekcyjną umożliwiającą wyświetlanie filmów w technice cyfrowej i w formacie 3D (Kinowy projektor cyfrowy NEC NC 2000C Cinema do ekranów o max. szerokości 20m, Zestaw urządzeń do instalacji Dolby 3D ciemna).

Urządzenia dostarczyła wyspecjalizowana w instalowaniu i serwisowaniu takich urządzeń firma Cine Project Polska Sp. z o.o. ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań.

Dostawcą usługi leasingu jest BZ WBK Finanse &Leasing SA, ul. Chlebowa 4/8,61-003 Poznań.

Zainstalowanie w kinie Miejskiego Domu Kultury nowoczesnej aparatury projekcyjnej umożliwiło poprawę jakości świadczonych przez instytucję usług poprzez rozszerzenie ich zakresu. Nowe urządzenie umożliwia wyświetlanie filmów w technice cyfrowej i w formacie 3D co sprawia, że w połączeniu z nowoczesnym systemem nagłośnienia już funkcjonującym w kinie i znakomitymi warunkami (klimatyzowana sala) instytucja świadczy usługi nie odbiegające standardem od usług świadczonych w wielkomiejskich kinach. Dzięki nowej aparaturze zakres usług będzie mógł ulec poszerzeniu; na dużym ekranie będzie można prezentować transmisje z zawodów sportowych, będzie można transmitować na żywo spektakle operowe, czy prezentować zapisy koncertów.

Urządzenie umożliwia także zaproponowanie nowych form edukacji – dzieci i młodzież zyskały dodatkową – bardzo atrakcyjną możliwość pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w innowacyjnych projektach edukacyjnych realizowanych za pomocą najnowocześniejszych technologii.

Dysponująca takim urządzeniem instytucja stała się liderem w regionie w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej, oferując mieszkańcom wszystkich grup wiekowych i osobom przyjezdnym zakres usług świadczonych w ilości i standardach niespotykanych w żadnej innej miejscowości w obszarze pomiędzy dużymi miastami Poznań - Gniezno-Bydgoszcz.

Fakt ten uzyskał swoje potwierdzenie w opinii Rady Fundacji Kultury Polskiej Filii w Poznaniu, która pisze o Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu w słowach: ” wyróżniający się w skali kraju ośrodek kultury, który stał się lokalnym centrum życia społecznego”.

1.
Najważniejszym elementem naszej pracy jest jak zawsze działalność o charakterze edukacyjnym.

W drugim półroczu realizowaliśmy:

a) przedsięwzięcia zaadresowane do najmłodszych, przedszkolaków, cykliczne spotkania pt. „Filmowe przedszkole”,

b) kontynuowaliśmy z powodzeniem projekt edukacji filmowej w ramach „Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej”, w którym oprócz uczniów ze szkół naszego miasta uczestniczą uczniowie szkół z Chodzieży, Gościejewa, Gniezna. Do udziału w projekcie zapisało się 2086 uczniów. Systematycznie w comiesięcznych zajęciach udział brało około 1.000 młodych widzów.

c) rozwijały się warsztaty dziennikarskie. Młodzież przygotowuje comiesięczny biuletyn informacyjny Miejskiego Domu Kultury „Młode Miasto” , które liczy sobie 12 stron i ukazuje się już w nakładzie 1000 egz!. Do grudnia 2011r. ukazało się już 30 numerów cieszącego się uznaniem mieszkańców pisma.

d) przeprowadziliśmy (wespół ze studentkami polonistyki UAM ) warsztaty teatralne dla młodzieży. Projekt pod nazwą Metr Kultury trwał kilka tygodni i zakończył się występem młodzieży na scenie (młodzież przygotowała etiudy teatralne, dla których punkt wyjścia stanowiła książka „Kubuś Puchatek”. Prowadzący warsztaty teatralne - Dominik Nowak zaprezentował się zaś w spektaklu pt.”Novecento”.

e) pracę kontynuowała grupa muzykująca a capella. Chór The Hoor, który tworzą amatorzy. Grupa reprezentowała miasto podczas wyjazdu do miasta partnerskiego LePlaisais Trevise.

f) pracę rozpoczął chórek dla dzieci „Chór Maleńki”. To propozycja edukacji muzycznej dla najmłodszych. Od września do grudnia zespół przygotowywał się do debiutu, który miał miejsce podczas styczniowego koncertu kolęd w Sali Kina MDK.

g) kontynuowaliśmy przedsięwzięcie edukacyjne dla amatorów fotografii. To Mała Akademia Fotografii. Wykładom towarzyszą najczęściej wernisaże wystaw fotografii. W minionym półroczu zrealizowaliśmy kilka spotkań w ramach MAF (Marek Lalko, Stanisław Pręgowski, Maciej Szymanowicz).

h) rozwijały się znakomicie warsztaty lepienia w glinie. W niektórych zajęciach uczestniczy także młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

i) działaniem, które nosi znamiona działania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym jest także umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w seansach filmowych młodzieży z Ośrodków Szkolno -
Wychowawczych z Wągrowca i z Gołańczy, a także młodzieży z Bursy Szkolnej. Np. młodzież z Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. Wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego w roku 2011 uczestniczyli w bezpłatnych seansach fimlownych: "Los Numeros" - 7 wychowanków; "Smerfy" - 6 wychowanków; "Bitwa Warszawska" - 6 wychowanków, "Happy Feet2" - 8 wychowanków.

j) Drugie półrocze 2011r. przyniosło duży projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży ,ze środowisk o utrudnionym dostępie do kultury. Przedsięwzięcie nazywa się „Ptaszarnia”. W ramach Ptaszarni dzieci i młodzież otrzymują warsztaty artystyczne ( taniec, glina, modelina, plastyka) i spotkania z filmem .W przedsięwzięciu uczestniczą dzieci z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie.

Mecenasem projektu jest ZPD Lindner w Wągrowcu. W opisywanym półroczu dzieci miały możliwość oglądania filmów zrealizowanych w technologii 3D. Zrealizowaliśmy 3 takie spotkania („Ocean przygód 3D”, „Happy Feat Tupot małych stóp 2 3D”, „Spotkania z animacja 3D”).

k) nowym przedsięwzięciem edukacyjnym jest działalność zespołu Wind Brass Combo. To siedmioosobowy zespół instrumentów dętych pod kierunkiem Ryszarda Janusza, który po półrocznych przygotowaniach ma już za sobą pierwsze publiczne występy.

l) na podkreślenie zasługuje fakt pracy stałych sekcji i warsztatów prowadzonych w Miejskim Domu Kultury. Systematycznie, każdego tygodnia uczestniczy w tych zajęciach 320 dzieci i młodzieży.

Intensywna i wszechstronna działalność edukacyjna jest tym, co w sposób szczególny wyróżnia naszą instytucję spośród innych prowadzących tego rodzaju działalność.

2.
Od kilku lat Kino MDK w Wągrowcu przeżywa swój prawdziwy renesans. Z każdym nowym rokiem na ekranie pojawia się więcej propozycji filmowych, atrakcyjne tytuły trafiają na ekran zdecydowanie wcześniej niż w latach poprzednich, wyświetlanych jest coraz więcej istotnych premier światowych, europejskich i polskich, a co za tym idzie – każdego roku Kino MDK odwiedza więcej widzów.

NOWE REKORDY KINA MDK

W roku 2011 Kino MDK odwiedziło aż 36298 widzów, aby zobaczyć 160 filmów na 966 seansach. Dla porównania: w roku 2010 do Kina MDK zawitało 25775 widzów (czyli o 10523 widzów mniej), wyświetlonych zostało 179 filmów (19 więcej) na 712 seansach (254 mniej). 31,7% repertuaru Kina MDK stanowiły seanse polskie (306 seansów), 15,7% - seanse europejskie (152 seanse). Aż 45,5% widzów wybierało seanse polskie (16515 widzów), tylko 9,9% - seanse europejskie (3608 widzów). Wyniki te są tym bardziej imponujące, że obejmują tylko seanse repertuarowe, z wyłączeniem seansów zorganizowanych oraz seansów w ramach cyklów edukacyjnych.

Dziesięć najlepszych frekwencyjnie filmów w drugim półroczu 2011 roku to:

- 1920 Bitwa Warszawska 3D – 4246 widzów; - Listy do M. – 3307 widzów; - Wyjazd integracyjny – 2047 widzów; - Saga Zmierzch: Przed Świtem cz. 1 – 1730 widzów;

- Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł – 1278 widzów; - Smerfy 3D – 1052 widzów; - Baby są jakieś inne – 977 widzów; Happy Feet. Tupot małych stóp 2 3D – 800 widzów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w Kinie MDK już po raz czwarty realizowany jest ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na wszystkich poziomach kształcenia „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, z którego regularnie każdego miesiąca korzysta ponad tysiąc uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, również po raz czwarty został uruchomiony cykl filmowy „Kino dla Pań”, utworzony został cykl spotkań filmowych dla dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury „Ptaszarnia” oraz kolejny semestr spotkań z filmem dla przedszkolaków „Filmowe Przedszkole”, w lipcu 2011 roku odbył się VIII Festiwal Filmów Niezależnych, a działający od 1997 roku Klub Filmowy MDK został ponownie wpisany na listę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jako DKF „Piąty Element”, samo Kino MDK na podstawie wyników z drugiego półrocza 2010 roku i pierwszego półrocza 2011 roku zmieniło swój status w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych z kina lokalnego na kino studyjne.

Bezapelacyjnie najistotniejszym wydarzeniem dla wągrowieckiego kina w 2011 roku była cyfryzacja, czyli wyposażenie kina w nowoczesny projektor cyfrowy NEC NC2000C, który umożliwia wyświetlanie filmów w wysokiej rozdzielczości obrazu 2048x1080 w systemie Dolby 3D. Od dnia 2 września 2011 roku, czyli od momentu pierwszego uruchomienia projektora cyfrowego, Kino MDK odwiedziło aż 20137 widzów, co stanowi 55,5% ogólnej liczby widzów w ciągu całego roku.

Rok 2012 dla Kina MDK również będzie czasem systematycznego rozwoju i wprowadzania nowych jakości, zarówno w kwestii infrastruktury, jak i w warstwie merytorycznej. Wiarygodną zapowiedź tych obietnic niech stanowi wprowadzenie innowacyjnego systemu sprzedaży biletów Ekobilet.

3.
W minionym półroczu Miejski Dom Kultury był organizatorem (lub współorganizatorem) kilkudziesięciu imprez (około 60) . Przygotowaliśmy
bardzo bogatą propozycję działań kulturalnych kierowanych do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Chronologia tych wydarzeń przedstawia się następująco:

Miesiąc /dzień

07.02/05 – Festiwal Filmów Niezależnych 5 minut z życia codziennego. Tegoroczny festiwal należał do jednych z ciekawszych, dzięki  zaangażowaniu wielu osób (pracowników MDK w Wągrowcu) impreza przebiegła sprawnie i miała wysoki poziom, a publiczność żywiołowo reagowała na prezentowane filmy i opinie jurorów.W kolejnych edycjach organizatorzy chcieliby zrezygnować z określenia "film niezależny" i większy nacisk położyć na dokumentalny charakter filmów. Umożliwić zgłaszanie filmów twórcom profesjonalnym, utworzyć osobna kategorię młodzieżową (do 15-16 lat), a w dalszej perspektywie umiędzynarodowić festiwal.

07.02 – wernisaż wystawy fotograficznej Bogusława Biegowskiego „Zielnik pilski”. Wystawa "Zielnik pilski" jest próbą dokumentacji tworu administracyjnego, którego już dawno nie ma, i mało kto po nim płacze czyli dawnego województwa pilskiego. Ekspozycja składa się z 20 plansz, stron zielnika.

07.03 – Koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa i Sławek Wierzcholski (Amfiteatr Miejski)

07.08/09 – Festiwal Młode Miasto i 20 Rock Noc (Amfiteatr Miejski).Podczas dwóch dni koncertowania na scenie zaprezentowało się  kilkanaście zespołów: WC, Thy Disease,Rosalium, Dying Reason,Uliczny Opryszek, Łogdan Bazuka, Alien Autopsy i gwiazda Festiwalu – zespół HURT.

07.16 – Czysta Pasja vol.2 (bez narkotyków ,alkoholu i przemocy). otwarte warsztaty breakdance dla dzieci i młodzieży i turniej (Amfiteatr Miejski)

07.21 – współorganizacja występu gwiazdy polskiej sceny kabaretowej – kabaretu Ani Mru Mru (Amfiteatr Miejski, około 700 uczestników).

07.22 – spektakl plenerowy Teatru Prawdziwego pt.”Miasto ognia” (Rynek Miasta).

07.23 – organizacja koncertu zespołu Wawele ( jeden z dwóch koncertów z okazji Imienin Miasta)

07.24 – organizacja koncertu zespołu Leszcze ( koncert kończący obchody Imienin Miasta – koncert na płycie Rynku)

07.28 – zorganizowana wespół ze Stowarzyszeniem Instytutu Zachodniego konferencja informacyjna pn.”Wsparcie i rozwój organizacji pozarządowych poprzez Małe projekty w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy”.(sala kina MDK)

07.30 – koncert zespołu bluesowego Blue Wave – Amfiteatr Miejski 

07.31 – organizacja ‘Biesiady Śląskiej z zespołem Kamraty”(Amfiteatr Miejski)

08.14 – jubileuszowy Piknik Country – X edycja popularnej imprezy – AmfiteatrMiejski.

08.15 – Międzynarodowy Festiwal Polska Akademia Gitary – Koncert Igora Dedusenki z Białorusi (sala Kina MDK)

08.28 – Międzynarodowy Festiwal Polska Akademia Gitary – koncert dla dzieci prowadzony przez aktora Piotra Witonia i grany przez gitarzystów Pawła Sokołowskiego i Karola Mruka (Amfiteatr Miejski)

08.28 – Zakończenie Lata na Pałukach – Wybory Miss Lata na Pałukach 2011 i koncert zespołu Kormorany (Amfiteatr Miejski).

09.02- uroczysta inauguracja działalności kina cyfrowego (sala Kina Miejskiego Domu Kultury). W programie imprezy- prezentacja możliwości projektora cyfrowego i produkcji filmowych w systemie trójwymiarowym 3D, wystąpienie dyrektora Miejskiego Domu Kultury, koncert „polskie tematy filmowe” w wykonaniu Piotra Barona i Moovie Jazz.

09.15 – Kino dla Pań – otwarcie kolejnego sezonu projektu filmowego (seans filmu „Tamara i meżczyźni”.

09.16 – spektakl Teatru Prób pt.”Czarna skrzynka” (sala Kina MDK)

09.17 – współorganizacja z Firmą Dalkia imprezy kulturalnej „Ciepła sobota z Dalkią” . Festyn rodzinny z występami artystycznymi zespołów pracujących przy Miejskim Domu Kultury, pokazy ratownictwa medycznego, wóz strażacki, słodycze.

09.24 – patronat nad imprezą społeczną „Bezpieczna droga do szkoły z Santanderem” (Rynek Miasta).

09.24 – patronat i współudział w organizacji policyjnego Festynu „Razem bezpieczniej” – tereny OSIR.

09.24 – spektakl teatralny dla dzieci „Skarb dobroci” w ramach akcji „Żyj i baw się po trzeźwemu. Stop przemocy w rodzinie”.(sala Kina MDK),

09.30 – uroczysta premiera filmu „Bitwa warszawska 3D”. Premierę uświetniał Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Film w naszym kinie obejrzało ponad 4.000 widzów!

10.04 – inauguracja warsztatów teatralnych dla młodzieży w ramach projektu kulturalnego „Metr Kultury”. (prowadzący warsztaty – Dominik Nowak – absolwent wydziału aktorskiego PWST w Krakowie,aktor,pedagog, autor projektów teatralnych. Grał w krakowskim Teatrze Nowym, Stu, Starym, serialach, teatrze telewizji.

10.08. – projekcja filmu i spotkanie z reżyserką filmu „Jutro będzie lepiej” Dorotą Kędzierzawską. Spotkanie i film w ramach akcji „Polska światłoczuła”. (Kino MDK)

10.08. – pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży – Warsztaty filmu animowanego – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, są bezpłatne. Prowadzą je instruktorzy :Paulina Wyrt i Łukasz Augustyniak.

10.09 – impreza kulturalna w ramach cyklu „Dni Kultur Narodowych”. Dzień 6.Rosja. W ramach imprezy: występ gości z Rosji (Grupa Kupina), programartystyczny Grupy Rafała Kmity „Wszyscyśmy z jednego szynela”.

10.11 – 4 Spotkanie z Diaporamą. Regionalny Przegląd Konkursowy VI Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych’2011.(Impreza pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej).

10.16 – koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncert w ramach akcji „Hospicjum to tez życie”. Koncert zorganizowany wespół ze Stowarzyszeniem im.Ks. Niwarda Musolffa.

10.21 – wernisaż wystawy fotografii „Guma Stanisław Pręgowski” (w ramach projektu Mała Akademia Fotografii).

10.22 – Alterfest vol.1 – Koncert w ramach II antyrasistowskiego Weekendu Sportowego. Koncert zorganizowany wespół z Załoga 62-100 (dobór zespołów) i ZSP1 (sala sportowa). Miejski Dom Kultury był współorganizatorem imprezy pod hasłem „Na murawie w słusznej sprawie” (akcja w ramach Action of week organizowana przez FARE/Football Against Racism In Europe/.Projekt został wybrany przez angielską organizację FARE jako jeden z 14 najlepiej przygotowanych w naszym kraju (jedyny w Wielkopolsce).

10.23 – program kabaretowy Zenona Laskowika i Jacka Fedorowicza „Tego jeszcze nie było”. (we współpracy z Fundacja Ars )

10.27 – I Powiatowy Dzień Nauki pod hasłem „Fizyka ciekawsza niż myślisz”. W programie Wykład profesora Rufina Makarewicza z Instytutu Akustyki UAM w Poznaniu pt. „Świat dźwięków”, rozstrzygnięcia konkursów na zabawkę fizyczną i konkursu fotograficznego „Fizyka wokół nas” ( konkursy przeprowadzone przez MDK). Imprezie patronowali: Wójt Gminy Mieścisko, Wójt Gminy Wagrowiec.

10.28 - specjalny pokaz filmu „Noc żywych trupów”(1968) , muzyka na żywo do filmu wykonana przez zespół The Washing Machine.

11.10 – spektakl „Novecento” na zakończenie projektu „Metr kultury” .(Novecento to historia niezwykłego pianisty, który urodził się na statku, spedził tam całe życie i nigdy nie zszedł na ląd).

11.11 – Koncert z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Łukasza Kuropaczewskiego i Kwartetu Wieniawski. (Sala Kina MDK)

11.16 – wykład pt.”Piktorializm w polskiej fotografii” w ramach Małej Akademii Fotografii wygłosił Maciej Szymanowicz.

11.18 – otwarcie wystawy prac Jana Kantego Pawluśkiewicza „Eteryczny realizm”. Znakomity kompozytor muzyki teatralnej, filmowej i kabaretowej jest autorem serii obrazów rysunków i grafik. Kreuje w nich fantazyjny i magiczny świat pełen baśniowości i radości.

11.19 – Alterfest vol.2 – koncert zespołu Włochaty . Impreza zorganizowana wespół z Załoga 62-100.

11.22 – specjalny pokaz filmu „Pina 3D” oraz prezentacja autorskiego programu edukacyjnego opartego o filmy zrealizowane w technologii cyfrowej i 3D. (pokaz dla nauczycieli szkół z Wągrowca i okolic).

11.24 – setne spotkanie Klubu Filmowego „Piąty element” (specjalna projekcja, specjalna oprawa)

12.04 – Koncert Barbórkowy zorganizowany wespół z Wągrowieckim Towarzystwem Edukacyjno-Muzycznym. Koncert w wykonaniu orkiestr; Orkiestra WTEM, Orkiestra Dęta OSP Szamocin, Wind Brass Combo (MDK Wągrowiec).

12.09 – organizacja Gali Złota Pieczęć ( na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu) . W ramach Gali koncert „Standardy światowej muzyki rozrywkowej w wykonaniu Marzena Scholz Band”.

12.09 – wystawa poplenerowa – wernisaż poplenerowych prac plastycznych i fotograficznych dzieci i młodzieży.

12.10 – AlterFest vol.3 – koncert zorganizowany we współpracy z Załoga 62-100 (w koncercie zespoły metalowe, puncrockowe i hardcorowe)

12.11 – Koncert dziękczynny „Tak rośnie kultura” dla osób i firm wspierających działalność Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. W programie Koncert Miśkiewicz/Majewski Quintet Plays Komeda.

12.15 – wystawa pokonkursowa prac plastycznych „Portret Św. Mikołaja” i „Ozodba choinkowa”.

4.
Tym, co wyróżnia naszą instytucję spośród jej podobnych jest zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze społecznym.

Największym przedsięwzięciem na tym polu jest projekt „Ptaszarnia”, o którym piszemy wyżej. Współpracujemy także intensywnie ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się zawodowo kwestiami społecznymi : z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (kino dla podopiecznych MOPS), z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zajęcia taneczne, warsztaty lepienia w glinie i
Ptaszarnia). Ponadto znakomicie rozwija się współpraca z nieformalną grupą Załoga 62100, z którą przygotowujemy i realizujemy koncerty rockowe i akcje społeczne.

Podjęliśmy także działania w zakresie wspierania i aktywizacji osób bezrobotnych. Na tym polu stwarzamy możliwości pracy osobom bezrobotnym - prace interwencyjne, roboty publiczne, uruchomiliśmy kolejny staż dla osób bezrobotnych do 25 roku życia (1 osoba). Działamy także na rzecz równych szans osób niepełnosprawnych- w minionym półroczu prowadziliśmy kolejny raz staż dla osoby niepełnosprawnej (współpraca z Fundacją Kawalerów Maltańskich Oddział w Poznaniu). Stażystka pracowała z nami przez pół roku.

W sposób systematyczny współpracujemy ze Stowarzyszeniem ks. Niwarda Mussolffa – wspomagamy hospicjum poprzez organizację koncertów i imprez charytatywnych.

W minionym półroczu wspieraliśmy także akcję Warsztatów Terapii Zajęciowej polegająca na zbieraniu środków na zakup budynku w którym funkcjonuje placówka. Wsparcie polegało n udostępnieniu nieodpłatnie miejsca na reklamę kinową planszy z informacją, dystrybucji ulotek o akcji, umożliwieniu prowadzenia stosik z pracami wychowanków Warsztatów podczas realizowanych przez Miejski Dom Kultury imprez kulturalnych.

5.
Intensywna i wszechstronna działalność Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu została dostrzeżona nie tylko przez mieszkańców naszego miasta ale i przez instytucje i gremia opiniujące.

Za „budowanie społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie kultury” i prowadzenie „wyróżniającego się w skali kraju ośrodka kultury , który stał się lokalnym centrum aktywności społecznej „ w listopadzie ubiegłego roku dyrektor Miejskiego Domu Kultury otrzymał nagrodę przyznawaną przez Radę Fundacji Kultury Polskiej Filii w Poznaniu i Regionalne Obserwatorium Kultury w Poznaniu, w grudniu zaś Nagrodę Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć 2011”.

Nagrody traktujemy jako potwierdzenie wkładu Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w kształtowanie kulturalnych postaw mieszkańców naszego regionu, jako potwierdzenie faktu, że w ciągu ostatnich lat Miejski Dom Kultury przeobraził się w nowoczesną, ważną i rozpoznawalną w regionie i w kraju instytucję kultury.

Fakt, że nasza praca jest bardzo dobrze przyjmowana przez mieszkańców i tak samo postrzegana poza granicami naszego miasta stanowi dla nas powód do dumy i stanowi wyzwanie, by paletę usług kulturalnych nieustannie poszerzać, a ich jakość nieustannie doskonalić.

6.
Sprawozdanie nie odnotowuje pracy stałych sekcji, klubów i warsztatów. Ta codzienność każdej instytucji kultury ma jednak swoją nie do przecenienia wartość. Systematycznie, każdego tygodnia, uczestniczy w tych zajęciach 320osób (dzieci i młodzież). Podziękowania należą się prowadzącym te zajęcia, słowa uznania Rodzicom dzieci i młodzieży, którzy dostrzegają konieczność systematycznego rozwoju określonych zainteresowań dzieci i umożliwiają ich rozwój na prowadzonych przez naszą instytucję zajęciach.

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook