wtorek, sierpnia 22, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
 • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

REGULAMIN WYNAJMU SAL

 

Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 55 www.mdkwagrowiec.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 067 262 05 45 fax. 067 262 05 63

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013
Dyrektora MDK
w Wągrowcu
 

REGULAMIN WYNAJMU SAL

W MIEJSKIM DOMU KULTURY

 

§ 1 Definicje

 

 1. Wynajmujący - Miejski Dom Kultury zwany dalej MDK.

 2. Najemca – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia.

 3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.

 4. Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy MDK i Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

 

§ 2 Regulamin

 

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 5 dni przed terminem wynajmu sali.

 2. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wypełniając zamieszczone na stronie MDK zgłoszenie wynajmu sali stanowiące załącznik nr 1.

 3. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali w budynku MDK przy ul. Kościuszki 55 w Wągrowcu oznacza, że została zawarta umowa cywilno – prawna na wykonanie usługi o określonej w zamówieniu wartości zgodnej z cennikiem wynajmu sal zamieszczonym na stronie internetowej stanowiący załącznik nr 2, bądź zgodnie z indywidualnie wynegocjowaną ceną pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

 4. W przypadku kilkudniowych wydarzeń Wynajmujący zastrzega sobie podpisanie z Najemcą umowy na wynajem sali stanowiącej załącznik nr 3.

 5. Faktura zostanie wystawiony w dniu Wydarzenia.

 6. W przypadku Wydarzenia jednodniowego płatność następuje gotówką, natomiast kilkudniowego płatność przelewem po uzgodnieniu z Wynajmującym.

 7. Najemca otrzymuje dostęp do sali na 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 8. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu doliczamy opłatę wg cennika.

 9. Rezerwujemy sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.

 10. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia.

 11. Liczba uczestników przewidziana jest na maksymalną ilość osób:

- sala galeria – 80 osób,

- sala na piętrze – 80 osób,

- sala kinowa – 244 osoby + 3 dla osób niepełnosprawnych.

12. W wynajętej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywaniu napojów

alkoholowych.

13. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali.

14. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za salę.

15. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenie zobowiązany jest przekazać

ją wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.

16.Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu.

17.Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

 

§ 3 Obowiązki Najemcy

 

Najemca, osoba prowadząca Wydarzenie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:

 1. przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku,

 2. przestrzegania zakazu wnoszenia do sal gorących posiłków bez zgody Wynajmującego,

 3. przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian,

 4. dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego,

 5. pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana,

 6. zapewnienie dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez uczestników Wydarzenia w sali w trakcie trwania Wydarzenia.

 

§ 4 Przepisy końcowe

 

1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez MDK oraz osoby trzecie.

2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych MDK zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali.

3. W przypadku odwołania wynajmu sali Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek.

4. MDK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.mdkwagrowiec.pl z zakładce WYNAJEM SAL.

5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu Sali w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla MDK.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2013r.

 

Osoba odpowiedzialna : Specjalista ds. organizacji imprez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook