XXII Konkurs Plastyczny na "Palmę Wielkanocną"
Opublikowano 02.02.2024 12:12

Miejski Dom Kultury w Wągrowcu zaprasza do udziału w XXII Konkursie Plastycznym na "Palmę Wielkanocną".

Celem konkursu jest popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z Wągrowca i okolic.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • Kategoria 1 - uczniowie klas I-III - palma min. 30 cm wysokości,

  • Kategoria 2 - uczniowie klas IV-VI - palma min. 50 cm wysokości,

  • Kategoria 3 - uczniowie klas VII-VIII - palma min. 70 cm wysokości.

Palma powinna być wykonana samodzielnie z materiałów tj. krepa, bibułki, suszki na sztywnej konstrukcji.

Do pracy należy dołączyć pisaną drukiem metryczkę, zamieszczoną w widocznym miejscu, zawierającą:

imię i nazwisko autora, klasą, nazwę i adres szkoły oraz wypełnioną i podpisaną przez przedstawiciela ustawowego/rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika, który stanowi Zał. 1 do Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.mdkwagrowiec.pl w zakładce REGULAMINY.

Prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55, do dnia 10.03.2024r.

Palmy oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15.03.2024r. na stronie www.mdkwagrowiec.pl  oraz na Facebooku: Miejski Dom Kultury w Wągrowcu.

Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się 24.03.2024r. o godz. 17:30 w Galerii MDK.

Załączniki

Nazwa
REGULAMIN PALMA WIELKANOCNA 2024.pdf pobierz
Zgoda oraz obowiązek informacyjny XXII PALMA WIELKANOCNA 2024.pdf pobierz

Miejski Dom Kultury zaprasza: Klimakterium 2