'

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura.mdkwagrowiec.pl oraz www.kino.mdkwagrowiec.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

Treści niedostępne:

Na stronach Kina Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych. Nie mają zastosowania żadne dodatkowe skróty. Na stronach znajduje się wiele plików do pobrania i może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Miejski Dom Kultury w Wągrowcu stara się, aby treści na stronach były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, a cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
Zapewnienie dostępności serwisów to proces.
Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: dostepnosc.cyfrowa@mdkwagrowiec.pl.

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu pełni Jagoda Pilarska.

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Miejski Dom Kultury w Wągrowcu oraz obiekty będące w zarządzaniu MDK:

Siedziba Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Kościuszki 55,
Budynek Amfiteatru Miejskiego przy ulicy Kościuszki,
Warsztatownia, której wejście znajduje się za głównym wejściem do Kina MDK (obok stacji diagnostycznej pojazdów),

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Siedziba MDK znajduje się przy ul. Kościuszki 55. Do budynku można dotrzeć pieszo (dojście chodnikiem od ulicy Kościuszki), środkiem komunikacji miejskiej (najbliższy przystanek autobusowy w odległości ok. 200 m od budynku) oraz własnym środkiem transportu. Miejsca parkingowe są ogólnodostępne, również dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne do budynku jest zadaszone, wyposażone w dwie pary drzwi jednoskrzydłowych, otwieranych (szerokość przejścia powyżej 90 cm) co umożliwia komunikację pojazdów dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający samodzielny dostęp dla osób na wózku.

W obiekcie znajdują się dwie sale kinowe z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Korytarze na parterze i piętrze umożliwiają swobodne przemieszczanie się osób. Schody prowadzące do pomieszczeń biurowych oraz mniejszej sali kinowej wyposażone są w dwustronne poręcze.

Osoby poruszające się na wózku mają umożliwiony dostęp do małej sali kinowej na piętrze za pomocą schodołazu. Ponadto istnieje możliwość dostawienia rampy, która umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym do sali Galerii MDK.
W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością, umieszczona na końcu korytarza holu głównego. W toalecie zabezpieczona jest przestrzeń manewrowa.

Amfiteatr Miejski posiada 2 podjazdy umożliwiające osobom z niepełnosprawnością dostanie się na trybuny, a dwuskrzydłowa brama wejściowa daje możliwość swobodnego przemieszczania się ludzi.

Warsztatownia to pomieszczenie, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku ograniczony jest ze względu na dużą ilość schodów.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
Pracownik obsługi przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy; jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie i niezwłocznie udaje się do miejsca dogodnego dla załatwienia potrzeb interesanta w celu kompleksowego obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami.

W budynku umieszczone są oznaczenia informujące o rozmieszczeniu pomieszczeń zapisane alfabetem Braille’a. Tablice informacyjne znajdują się przy kasie Kina MDK oraz przy schodach kierujących na Małą Salę Kinową. Oznaczenia o toaletach dostępne są na końcu korytarza holu głównego i są zapisane alfabetem Braille’a. Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu dostępna jest pętla indukcyjna, która znajduje się w kasie Kina MDK, Galerii MDK oraz Dużej Sali Kina MDK.
Osoby z niepełnosprawnością słuchu, podczas wizyty w budynku lub zdalnie, mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego MIGAM i połączyć się z pracownikiem Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za pośrednictwem naszej strony www.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-21

Do pobrania:

Skip to content