'

Projektowanie Uniwersalne Kultury – dostępność w instytucjach kultury

Projektowanie Uniwersalne Kultury – dostępność w instytucjach kultury

Miejski Dom Kultury informuje, iż jako jedna z 151 instytucji kultury w Polsce zakwalifikował się do realizacji projektu „Projektowania Uniwersalnego Kultury – dostępność w instytucjach kultury” Pakiet szkoleń – dostępność instytucji kultury i wdrożenia standardów dostępności, w ramach których odbędzie się niemal 30 wydarzeń, szkoleń i webinarów, które zrealizowane zostaną w ciągu 3 kolejnych lat.
Jest to projekt, który podejmuje temat dostępności i włączania osób ze szczególnymi potrzebami i seniorów w działania instytucji kultury. Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty.
Projekt „Projektowanie Uniwersalne Kultury – dostępność w instytucjach kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 “Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III “Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Skip to content