'

PISF

PISF

INFORMACJA o przyznaniu dofinansowania dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin – Priorytet I. Modernizacja kin.

INFORMACJA

o przyznaniu dofinansowania dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

– Rozwój kin – Priorytet I. Modernizacja kin.

Miejski Dom Kultury informuje, iż w ramach programu operacyjnego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin – Priorytet I. Modernizacja kin, Kino MDK zdobyło dofinansowanie w kwocie 50 000,00 złotych netto na sfinansowanie w 50% przedsięwzięcia pod nazwą: Zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz ekranu do Dużej Sali Kinowej.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 100 000,00 zł.

Wyszczególnienie źródeł finansowania:

  • Ze środków PISF – 50% – 50 000,00 zł,
  • Gmina Miejska Wagrowiec – 40% – 40 000,00 zł,
  • Środki własne MDK – 10% – 10 000,00 zł.

Podane wyżej kwoty są cenami netto.

Głównie działania zaplanowane w rębie projektu to zakup sprzętu nagłośnieniowego wyposażonego w nowoczesny system Dolby Surround oraz ekranu do Dużej Sali Kinowej.

Realizacja powyższego projektu zniweluje wszystkie usterki i zakłócenia, a także w znacznym stopniu poprawi jakość odbioru przez widza.

Projekt będzie realizowany do końca listopada 2022 roku.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

dotycząca postępowania w trybie zapytania ofertowego na demontaż istniejącego, zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego i wolnego
od wad fabrycznych ekranu kinowego oraz systemu nagłośnieniowego do Dużej Sali Kinowej.

Skip to content