Zespół Śpiewaczy im. Stanisława Moniuszki

Tradycje Ruchu Śpiewaczego w Wągrowcu sięgają roku 1889. Zespół Śpiewaczy jest kontynuatorem tej tradycji. Zespół działa od roku 2018, jednak wcześniej (od 1964) działał pod nazwą Chór Nauczycielski im. St. Moniuszki w Wągrowcu, który znacząco odnotował swoją aktywność na kartach chóralnej historii otrzymując w 2007 roku status członka Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr od zarządu głównego PZChiO. Zespół jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Bierze udział w organizowanych przez Związek koncertach i festiwalach a także w przeglądach zespołów seniorskich organizowanych na terenie całego kraju. Zespół zrzesza członków różnych grup i sekcji seniorów z terenu miasta. Wągrowiecki Zespół Śpiewaczy występuje na terenie miasta oraz powiatu wągrowieckiego uświetniając uroczystości i szczególne spotkania.

Dyrygentem Zespołu Śpiewaczego im Stanisława Moniuszki od 2008 roku jest Tomasz Kotwica.

 

Miejski Dom Kultury zaprasza: ROCK NOC 2024