INFORMACJA o przyznaniu dofinansowania dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój kin – Priorytet I. Modernizacja kin.
Opublikowano 21.09.2022 17:05

INFORMACJA

o przyznaniu dofinansowania dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

- Rozwój kin – Priorytet I. Modernizacja kin.

 

Miejski Dom Kultury informuje, iż w ramach programu operacyjnego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin – Priorytet I. Modernizacja kin, Kino MDK zdobyło dofinansowanie w kwocie 50 000,00 złotych netto na sfinansowanie w 50% przedsięwzięcia pod nazwą: Zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz ekranu do Dużej Sali Kinowej.

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 100 000,00 zł.

 

Wyszczególnienie źródeł finansowania:

 

  • Ze środków PISF – 50% – 50 000,00 zł,

  • Gmina Miejska Wagrowiec – 40% – 40 000,00 zł,

  • Środki własne MDK – 10% – 10 000,00 zł.

 

Podane wyżej kwoty są cenami netto.

 

Głównie działania zaplanowane w rębie projektu to zakup sprzętu nagłośnieniowego wyposażonego w nowoczesny system Dolby Surround oraz ekranu do Dużej Sali Kinowej.

Realizacja powyższego projektu zniweluje wszystkie usterki i zakłócenia, a także w znacznym stopniu poprawi jakość odbioru przez widza.

Projekt będzie realizowany do końca listopada 2022 roku.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
zaprasza do składania ofert na demontaż istniejącego, zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego i wolnego
od wad fabrycznych ekranu kinowego oraz systemu nagłośnieniowego do Dużej Sali Kinowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia stanowią poniższe załączniki.

 

 

Załączniki

Nazwa
Zapytanie ofertowe.pdf pobierz
Formularz oferty cenowej.pdf pobierz
UMOWA.pdf pobierz

Miejski Dom Kultury zaprasza: KONCERT ANDRZEJA GRABOWSKIEGO Z TOWARZYSZENIEM PIOTRA KRAKOWSKIEGO