Sekcja szachowa
Opublikowano 19.07.2022 10:10

Szachy są sportem umysłowym ze wszystkimi elementami sportowej rywalizacji wymagającej umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności, odwagi, woli zwycięstwa. Rozwijają inteligencję i zdolności twórcze. Niezaprzeczalne są walory szachów społeczne, kulturalne i wychowawcze.

Podstawowym celem działalności sekcji szachowej jest rozwój i popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej w środowisku Wągrowca i powiatu wągrowieckiego. Zajęcia odbywają się w piątki od 16:30-18-30. Oprócz tego organizowane są dodatkowo turnieje, na których można zdobywać kategorie szachowe i sprawdzić swoje umiejętności. Opiekunem sekcji jest - instruktor szachowy Jacek Haja.

 

Miejski Dom Kultury zaprasza: KONCERT ANDRZEJA GRABOWSKIEGO Z TOWARZYSZENIEM PIOTRA KRAKOWSKIEGO